1. متنی قابل تامل درمورد جبر و اختیار


برای بسیاری از انسانها ، سخت است که بشنوند کنترلی بر زندگی خود ندارند . انسان از این وضعیت هراسان است و هرگز نمیتواند این را باور کند و اصلا تمایلی به باور کردن این مساله ندارد ! در این مقاله اصلا نیامده ایم که بگوییم جبر هست ، یا اختیار هست ! نه ! فقط قرار است با نگاهی جدید به این موضوع نگاه کنیم.

متن را به دقت بخوانید :

بیشتر بخوانید متنی قابل تامل درمورد جبر و اختیار

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی