1. روانشناسی لجبازی ، چگونه با افراد لجباز رفتار کنید ؟


داستان یک فرد لجباز که لجباز نبود

شخصی در حال انجام پروژه ایی بسیار سخت و سنگین بود که باید در 2 روز پایان میپذیرفت.در این میان ، تماسی را از یکی از دوستانش دریافت میکند و به این علت که واقعا سرش شلوغ است و استرس دارد ، تصمیم میگیرد که پاسخ این تماس را ندهد تا مجددا پس از ده یا پانزده دقیقه مجددا با دوستش تماس بگیرد.

لحظه ایی بعد ، موبایل او ، دوباره زنگ میخورد ! همان دوست مجددا تماس میگیرد و فرد داستان ما ، مجددا و برای بار دوم ، پاسخ نمیدهد.زمانی که دوستش برای بار سوم تماس میگیرد ، او بدون پاسخ دادن ، موبایلش را خاموش میکندو تصمیم میگیرد که تا انتهای آنروز ، به هیچ تماسی پاسخ ندهد.

نهایتا ، در پایان آن روز ، هرچند فرد مذکور ، ساعتهاست که کارش را تمام کرده است.اما تصمیم گرفته کماکان گوشی را خاموش نگه دارد تا اجازه ندهد کسی به او زنگ بزند!

اما آیا در ابتدا ، او قصد نداشت که پس از پایان کار اش ، با دوست خود تماس بگیرد ؟

چرا ! همینطور بود !

اما اصرار دوستش برای تماس و حرف زدن با او ، ماشه ی لجبازی مغز او را کشید و به همین علت ، او تصمیم گرفت برای تمام روز ، به تماسها پاسخ ندهد. در ادامه مطلب همراه شوید :

بیشتر بخوانید روانشناسی لجبازی ، چگونه با افراد لجباز رفتار کنید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی