1. تفاوتهای ذهنی و ساختاری زنان و مردان چیست ؟ آنچه که تا به امروز درباره جنس مخالف خود نمیدانستید !


بسیار میبینیم که مردها، از عجیب بودن زنان و کارهایشان سخن می گویند و یا اینکه خانمها از غیر قابل درک بودن مردان سخن به میان می آورند. در این مقاله قصد داریم به دور از تعصب و جبهه گیری، تفاوتهای مغزی این دو جنس را مورد بررسی قرار داده و به درک صحیحی از هردو برسیم. علت این تفاوتها به متفاوت بودن ساختار وجودی و ذهنی این دو جنس برمیگردد که با شناخت آنها و درک متقابلشان، ارتباط بسیار بهتری را شاهد خواهیم بود. اگر تاکنون در رابطه ای حضور داشته اید، احتمالا متوجه شده اید که عدم درک صحیح این تفاوتها، باعث مشکلات زیادی خواهد شد و با درک صحیح موارد زیر بسرعت روابط خود را بسیار بهتر از گذشته خواهید کرد.(کاملترین مقاله جذابیت آقایان)

بیشتر بخوانید تفاوتهای ذهنی و ساختاری زنان و مردان چیست ؟ آنچه که تا به امروز درباره جنس مخالف خود نمیدانستید !

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی