1. چشم‌اندازی از جنگ با ناخودآگاه، وقتی به صورت خودآگاه تصمیمی می‌گیرید که ناخودآگاهتان تمایلی به آن ندارد، چه میشود ؟!


آیا تابه‌حال سعی کرده اید رأس ساعت مشخصی بخوابید، اما ساعاتی بعد دیده اید که بازهم زیاد از حد بیدار مانده اید ؟

آیا تا به حال سعی کرده‌اید برای یک بار هم که شده، سر یک قرار کاری مشخص، زودتر بروید و فقط برای 5 دقیقه هم که شده، زودتر از تمام دفعات قبل برسید اما شکست خورده اید ؟

اینجاست که می‌توانید به خوبی قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را متوجه شوید !

بیشتر بخوانید چشم‌اندازی از جنگ با ناخودآگاه، وقتی به صورت خودآگاه تصمیمی می‌گیرید که ناخودآگاهتان تمایلی به آن ندارد، چه میشود ؟!

2. روانشناسی افزایش سرعت تایپ به سبک قدرت نامحدود


مقالات قدرت نامحدود، مثل همیشه خاص و متفاوت است. سوال شده بود که چطور میتوان از نظر روانشناسی، سرعت تایپ را افزایش داد ؟ این مقاله، هم برای تازه کارها و هم برای کسانیکه سرعت تایپ خوبی دارند، توصیه میشود تا به سطوح بالاتر دست پیدا کنند.

بیشتر بخوانید روانشناسی افزایش سرعت تایپ به سبک قدرت نامحدود

3. چطور انجام یک مهارت را، به سرعت به ضمیر ناخودآگاه خود واگذار کنید ؟!


احتمالا در مسیر زندگی، سعی در یادگیری چیزهای مختلفی داشته اید. ساده ترین و رایج ترین آن، رانندگی است که بسیاریها زمان زیادی را برای تمرین آن سپری میکنند. اما چطور میتوان یادگیری را تسریع کرد ؟

بیشتر بخوانید چطور انجام یک مهارت را، به سرعت به ضمیر ناخودآگاه خود واگذار کنید ؟!

4. آیا ناخودآگاه زمان دقیق را در هر لحظه میداند ؟


ضمیر ناخودآگاه شما 24 ساعته بیدار و هوشیار است(مقاله مقایسه خود آگاه و ناخودآگاه). این بدین معناست که چه در زمانی که بیدار هستید و چه در زمانی که در خواب هستید، ناخودآگاه هوشیار است و همه چیز را در نظر دارد. اما آیا ناخودآگاه ساعت دقیق را نیز میداند !؟

بیشتر بخوانید آیا ناخودآگاه زمان دقیق را در هر لحظه میداند ؟

5. رابطه اراده و مقاومت ضمیر ناخودآگاه، با دم شیر بازی نکنید !


در مقالات دیگری که در مورد اهمیت قدرت اراده نوشته شد، گفتم که اگر اراده پولادین داشته باشید و بتوانید چیزی را اراده کنید و پای آن بمانید، خوب است ! اما از آن بهتر هم وجود دارد !

در این مقاله، رابطه میان شدت اراده و مقاومت ناخودآگاه را یاد خواهید گرفت تا بتوانید با یک ترفند، مقاومت ناخودآگاه خود را حین تصمیم گیری برای ایجاد تغییر دور بزنید.

بیشتر بخوانید رابطه اراده و مقاومت ضمیر ناخودآگاه، با دم شیر بازی نکنید !

7. پل ارتباطی میان ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خود را بشناسید، چگونه پیغامها را به ضمیر ناخودآگاه خود یا دیگران ارسال کنید ؟


آیا میدانید چطور میتوان با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد ؟

آیا پل ارتباطی میان ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه خود را میشناسید ؟

بیشتر بخوانید پل ارتباطی میان ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خود را بشناسید، چگونه پیغامها را به ضمیر ناخودآگاه خود یا دیگران ارسال کنید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی