چطور وقت کشی و تعویق ایجاد کردن، خصوصا در انجام کارهای سرنوشت ساز ولی کسل کننده را برای همیشه پایان دهید ؟


چکیده

وقت کشی و تاخیر ایجاد کردن در انجام کارهای مختلف، در حال تخریب زندگی شماست. اما علت اصلی آن چیست ؟ راه حلی که واقعا میتواند این مشکل را برای همیشه کنار بزند چیست ؟ اگر هیچ راه حلی تاکنون برای شما جواب نداده است، این فایل مخصوص شماست. وقت آن است که همین اکنون، آنرا پایان دهید.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی