مقایسه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 18 ثانیه

در این مقاله از جنبه های مختلفی، ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه را با هم مقایسه خواهیم کرد.

خودآگاه در برابر ناخودآگاه

همانطور که میدانید، ضمیر خودآگاه بخشی از ذهن شماست که به آن آگاه هستید. ناخودآگاه بخشی است که تمام فرآیند هایی را بر عهده میگیرد که خارج از آگاهی شما رخ میدهد. اما بد نیست مقایسه ای میان این دو و قابلیت های آنها داشته باشیم:

 1. قدمت : از دیدگاه تاریخی، ضمیر ناخودآگاه قدمت بیشتری دارد و در گذر تاریخ، ضمیر خودآگاه دیر تر شکل گرفته است.
 2. اندازه : 92 درصد از فضای مغز متعلق به ضمیر ناخودآگاه است و فقط 8 درصد از آن به خودآگاه اختصاص دارد.
 3. بینایی و دیدن : ضمیر ناخودآگاه از نظر بینایی، عملا کور است. چیزی که از آن به نام بینایی نام میبریم، بیشتر متعلق به خودآگاه است. البته ناخودآگاه در نگاه کلی و یا در Peripheral Vision و گوشه نگاه، نقش دارد و حتی با تمرینهایی، میتوان این وضعیت را تغییر داد.
 4. نحوه ارتباط : خودآگاه با کلمات ارتباط برقرار میکند. ناخودآگاه از تصاویر، نمادها و احساسات برای ارتباط بهره میبرد.
 5. نحوه پردازش : خودآگاه منطق محور است اما ناخودآگاه بی منطق است و در حقیقت منطق خاص خود را دارد.
 6. بلوغ : خودآگاه مانند یک پیر خردمند و بالغ است اما ناخودآگاه دقیقا مانند یک کودک است.
 7. درک از زمان : ناخودآگاه فقط زمان حال را متوجه میشود اما خودآگاه گذشته، حال، آینده را مد نظر دارد.
 8. اراده : عملکرد های ناخودآگاه غیر ارادی است اما عملکرد خودآگاه ارادی است.
 9. تعداد عملکردهای همزمان در هر لحظه : خودآگاه در هر لحظه فقط یک کار را میتواند انجام دهد. اما ناخودآگاه تریلیونها محاسبه و عملکرد را بصورت همزمان کنترل میکند.(سیستم URS قدرت نامحدود برای استفاده از توان ناخودآگاه در تند خوانی و حفظ متون و کتابها با سرعت بیش از 25 هزار کلمه بر دقیقه !)
 10. حافظه : حافظه خودآگاه محدود و کوتاه مدت است. از طرف دیگر ناخودآگاه هرچیزی را به ذهن میسپارد و ظرفیت آن عملا بینهایت است.(مقالات اختصاصی مرتبط توصیه شده : به خاطر سپاری هر حجمی از هر نوع اطلاعات به سبک قدرت نامحدود !  و یا مقاله اختصاصی  حفظ لغات زبانهای خارجی به سبک قدرت نامحدود! )
 11. کنترل : ناخودآگاه روی تمام بدن و رفتار تاثیر دارد. خودآگاه مانند استاد و یا پدر خردمند ناخودآگاه میماند.

با شناخت و یادگیری دقیق این تفاوتها قادر خواهید بود وجود خود را بهتر شناخته و زندگی خود را بسیار بهتر کنید. همانطور که میبینید، ناخودآگاه قدرت قابل توجهی دارد پس برنامه ریزی آن با برنامه های ذهنی مطلوب، میتواند نقش بسیار بزرگتری را در موفقیت شما داشته باشد. با این وجود، استفاده همزمان از قوای خودآگاه و ناخودآگاه، راهی بهتر برای رشد با سرعت بسیار بالاست.(مقاله اختصاصی چگونه با استفاده از خود هیپنوتیزم، ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع