چشم‌اندازی از جنگ با ناخودآگاه، وقتی به صورت خودآگاه تصمیمی می‌گیرید که ناخودآگاهتان تمایلی به آن ندارد، چه میشود ؟!


آیا تابه‌حال سعی کرده اید رأس ساعت مشخصی بخوابید، اما ساعاتی بعد دیده اید که بازهم زیاد از حد بیدار مانده اید ؟

آیا تا به حال سعی کرده‌اید برای یک بار هم که شده، سر یک قرار کاری مشخص، زودتر بروید و فقط برای 5 دقیقه هم که شده، زودتر از تمام دفعات قبل برسید اما شکست خورده اید ؟

اینجاست که می‌توانید به خوبی قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را متوجه شوید !

جنگ خودآگاه و ناخودآگاه

مثالهایی که بالاتر گفته شد، همه نشان دهنده این موضوع هستند که اگر بخواهید کاری را انجام دهید که ناخودآگاهتان تمایلی به آن ندارد، نتیجه و برد نهایی، بازهم با ناخودآگاه است. بسیار بسیار جالب است که وقتی مثلا تصمیم میگیرید برای یکبار هم که شده، 2 دقیقه زودتر سر قرار مشخصی برسید، باز هم نتیجه همان میشود و شما حتی نمیتوانید 2 دقیقه هم زودتر برسید ! در واقع چه بسا شما این بار حین آماده شدن، مدام در ذهن خود این فکر را داشته اید که اینبار باید سریع برسم و مدام به رفتارهای خود نظارت کرده اید ! اما بازهم گویا کارهایی از آسمان تولید میشود که شما باز هم در همان زمان همیشگی میرسید ! جالبتر اینکه اگر بیش از حد به ناخودآگاه خود اجبار کنید هم به یکباره تاخیر بیشتری را باعث میشود تا این حد که چه بسا حتی 1 ساعت دیرتر میرسید ! این، نتیجه جنگ با ناخودآگاه، این بچه غول بیشعور و لجباز و قدرتمند است !

اما از این موضوع چه چیزی را میتوانید متوجه شوید !؟ نکته اول اینکه ناخودآگاه شما آنقدر قدرتمند است که حتی در زمانی که هوشیار هستید و میخواهید تغییری را برای یک بار هم که شده در رفتار ناخودآگاه خود ایجاد کنید، میتواند کماکان در مقابل چشمان شما، طوری رفتارهای شما را دستکاری کند که بدون اینکه آگاه باشید چرا و چگونه، باز هم همان نتیجه قبلی را حاصل کنید. و این نکته ترسناکی است !!! زیرا هوشیاری بالاتر، و آشنا بودن با زبان خاص ارتباط با ناخودآگاه را مهمتر میکند. نکته بعد اینکه همانطور که بارها گفته شده است، توصیه میشود با ناخودآگاه خود با شیوه جنگی وارد مذاکره نشوید زیرا شکست سنگین تری خواهید خورد زیرا با یک غول بیشعور لجبار طرف هستید و مذاکره و استفاده از تکنیکها بهتر از جنگیدن است !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع