آیا از قدرت اراده خود استفاده میکنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 3 ثانیه

در قدرت نامحدود، تکنیکهای مختلفی را یاد میگیرید تا مشکلات مختلفی را حل کنید یا به چیزهایی که میخواهید، راحت تر برسید(مثلا با تکنیکهایی برای تغییر حس خود نسبت به آنها). در این میان، یک راه میانبر نیز وجود دارد که عمیق ترین نیروی وجود شماست و اگر از آن استفاده کنید، به هیچ تکنیک یا روش دیگری نیاز نخواهید داشت.

فقط کافیست اراده کنید

در عمیق ترین بخش وجود شما، یک “من” وجود دارد که بدون توجه به اینکه در چه شرایطی قرار دارید، میتواند تصمیمی را بگیرد و تا آخرین نفس، تحت سخت ترین دردها و در بدترین شرایط و حتی علیرغم بدترین احساسات، پای حرفش بماند و هرچه میخواهید را ممکن کند.

اگر از این بخش از وجود خود، استفاده کنید، میتوانید هر تکنیک دیگری را کنار بگذارید ! زیرا این بخش میتواند حتی زمانیکه احساسات درونی شما مانع هستند(مثلا درحال اتلاف وقت هستید)، غیر ممکن را ممکن کند. وقتی واقعا چیزی را بخواهید، دیگر مهم نیست چه حسی دارید، مهم نیست خوابتان میاید یا خیر، فقط کافیست بخواهید.

چطور اراده خود را قوی کنید ؟

اراده نیز مانند عضلات دیگر شما، میتواند تقویت شود. تقویت اراده با تصمیم گیری های ارادی انجام میشود و هرچقدر بر خلاف تمایلات و خواسته های رایج خود، تصمیمی گرفته و پای آن بمانید، اراده شما نیز قویتر میشود. تمرین کنید که اراده خود را به چالش بکشید و به خود سختی دهید(مثلا غذایی که دوست دارید را کم بخورید ! خود را به اندکی ریاضت عادت دهید !). تمرین کنید که حتی زمانیکه حس بدی دارید، پای حرف خود بمانید. یک “من” آن پشت در اعماق وجود شماست که تحت هیچ شرایطی تسلیم نمیشود !(چطور با استفاده از قدرت امواج فکری خود، در جهان یا در ذهن دیگران تاثیر گذاری داشته باشید ؟). در حقیقت وقتی با آن بخش عمیق از وجود خود چیزی را بخواهید، حتی اگر همه احساسات درون بدن شما مانع باشند، شما کار خود را به انجام خواهید رساند. این، قدرت اراده است که حتی اگر چاقو زیر گلویتان باشد، توان تصمیم گیری آن سرجایش است. کافیست اراده کنید که دیگر نمیخواهید ناراحت باشید. کافیست اراده کنید که حتما به یک چیز خواهید رسید. هیچ چیزی نمیتواند روی آن بخش عمیق از وجودتان اثر بگذارد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%