1. ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد چیست ؟


آیا میدانید بین رنگ ماشین و شخصیت افراد، ارتباط وجود دارد؟

پس از تحقیقات زیادی که دانشمندان درباره این موضوع داشته اند، متوجه شدند که بین هرچیزی که متعلق به یک فرد است، و شخصیت او ارتباطهای معناداری وجود دارد.

وسایل، لباسها، ماشین و هر آنچه که دارید، جزیی از شخصیت، الگوی فکری و نیازهای برآورده نشده ی شما هستند. در این مقاله، به ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد چیست ؟

2. جهت نگاههای فرد مقابل، چه رازهایی را از درون ذهن او فاش میکنند ؟


از قديم شنيده ايم كه : چشمها دروغ نميگويند. آيا اين نكته از نظر علمي نيز صحيح است ؟
در اين مقاله قصد داريم از نگاه علم Neuro Linguistic Programming به اين موضوع نگاه كنيم.
باتوجه به اينكه محل ذخيره سازي اطلاعات و شيوه دستيابي به آنها، و همچنين مسير های عصبی شان در مغز متفاوت است، جهت حركت چشم ها حين دسترسي به آنها نيز نمايانگر نوع اطلاعات خواهد بود.

بیشتر بخوانید جهت نگاههای فرد مقابل، چه رازهایی را از درون ذهن او فاش میکنند ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی