1. چرا برخیها همواره لباس مشکی میپوشند ؟


مشکی یکی از رنگهای محبوبی است که افراد بسیاری به آن علاقه دارند. مشکی به سادگی با همه رنگها سازگار است و انتخاب  لباس را ساده تر میکند. با این وجود، دلیل روانشناسی علاقه افراد به این رنگ، ابعاد دیگر روانشناسی آنها را نیز در برمیگیرد.(روانشناسی رنگها)

بیشتر بخوانید چرا برخیها همواره لباس مشکی میپوشند ؟

2. روانشناسی رنگها در طراحی رستوران،منزل،وبسایت، تزیین ميز غذا و…


چه یک تاجر باشید که میخواهد به کارمندانش انگیزه بدهد و چه یک فرد عادی که میخواهد با همسرش رابطه ی خوبی داشته باشد ، شما برای بازده بیشتر ، قطعا به روانشناسی نیاز خواهید داشت.

روانشناسی رنگ ، علمی است که ارتباط میان رنگها و روان مردم را بررسی میکند.برخی رنگهای مشخص ، میتوانند احساسات مردم و حال درونی آنها را تحت تاثیر قرار دهند.برخی رنگها میتوانند باعث شوند درک مردم نسبت به شما عوض شود درحالیکه برخی دیگر ، میتوانند کمک کنند که غذای بیشتری را در رستورانتان بفروشید ! حتی اگر قرار است در منزل خود،سفره ایی تزیین کنید،آشنا شدن با علم روانشناسی رنگها،میتواند باعث شود که اثرات روانی مطلوب را بر ذهن افرادی که سر میز غذا مینشینند ، بگذارید ! با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید روانشناسی رنگها در طراحی رستوران،منزل،وبسایت، تزیین ميز غذا و…

3. ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد چیست ؟


آیا میدانید بین رنگ ماشین و شخصیت افراد، ارتباط وجود دارد؟

پس از تحقیقات زیادی که دانشمندان درباره این موضوع داشته اند، متوجه شدند که بین هرچیزی که متعلق به یک فرد است، و شخصیت او ارتباطهای معناداری وجود دارد.

وسایل، لباسها، ماشین و هر آنچه که دارید، جزیی از شخصیت، الگوی فکری و نیازهای برآورده نشده ی شما هستند. در این مقاله، به ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید ارتباط بین رنگ ماشین و شخصیت افراد چیست ؟

4. آیا با تاثیر روانی و ذهنی رنگها آشنا هستید ؟


آیا تابحال به تاثیر رنگها توجه کرده اید ؟

آیا میدانید رنگها میتوانند حال شما و دیگران را تغییر دهند ؟
آیا میدانید با پوشیدن لباس با رنگهایی مختلف میتوانید تاثیر گذاری مختلفی را روی دیگران داشته باشید ؟
آیا میدانید انتخاب رنگ شما، میتواند شخصیت شما را نمایش دهد ؟

رنگها نه تنها عامل مهمی برای زیبایی هستند، بلکه میتوان از آنها برای تشخیص شخصیت افراد، تاثیر گذاری روی آنها و کنترل رفتار آنها استفاده کرد. در این مقاله به بررسی رنگها و تاثیر روانشناسی آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید آیا با تاثیر روانی و ذهنی رنگها آشنا هستید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی