1. روانشناسی پز دادن، چرا مردم پز میدهند ؟ چرا هر روز به اعضای اینستاگرام اضافه میشود ؟


همه پز میدهند !

در مقاله “6 نیاز اساسی همه انسانها” گفتیم که یکی از نیازهای مهم انسانها، نیاز به حس مهم بودن و حس ارزشمند بودن است. این نیاز همان نیازی است که اینستاگرام را پا برجا نگاه داشته و یا باعث میشود کودک برای گرفتن توجه از والدینیش کارهای عجیب انجام دهد و دقیقا همان نیازی است که در صورت تامین نشدن باعث جرم و جنایات میشود.

بله، وقتی یک فرد حس میکند که جامعه و اطرافیان به او توجهی ندارند، وقتی حس میکند توسط دیگران دیده نمیشود، وقتی حس میکند اخبار او را نشان نمیدهد، ممکن است با در دست گرفتن یک تفنگ و انجام جرم و جنایت، بصورت ناخودآگاه، این نیاز خود به دیده شدن و حس مهم بودن را ارضا کند. در حقیقت به محض اینکه یک نفر تفنگ در دست میگیرد، به سرعت میتواند توجه دیگران را جلب کرده و حتی احترام دیگران نسبت به خود را بدست آورد !

نکته مهم اینجاست که همه پز میدهند. بله، هر انسانی به میزان مشخصی از حس مهم و با ارزش بودن نیاز دارد و به نوعی آنرا تامین خواهد کرد. بسیاری از افراد باتوجه به موقعیت شغلی خود یا شرایط زندگیشان، این حس را از جای دیگری تامین میکنند و به همین علت، نیاز چندانی به پز دادن ندارند. اما در هر صورت،هر کسی، این نیاز را به نوعی تامین میکند.

اما وقتی این نیاز تامین نمیشود و فرد دارای نا امنی هایی درونی در مورد میزان ارزشمند بودن و مهم بودن خود باشد چطور ؟

در این حالت همان چیزی رخ میدهد که در اینستاگرام یا جاهای دیگر دیده میشود. افراد بسیاری در اینستاگرام حضور یافته و سعی در نمایش زیبایی های زندگی خود دارند زیرا این کار، تردید های درونی آنها نسبت به خود و نیاز به مهم بودنشان را برطرف میکند. در حقیقت کسانی تمایل به پز دادن دارند که از قابلیت های درونی خود مطمئن نیستند. البته با گفتن این جملات در حال قضاوت کردن نیستیم و فقط دیدگاه روانشناسی را مطرح میکنیم. با ادامه مقاله همراه شوید.

بیشتر بخوانید روانشناسی پز دادن، چرا مردم پز میدهند ؟ چرا هر روز به اعضای اینستاگرام اضافه میشود ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی