6 نیاز اساسی همه انسانها چیست ؟ هرآنچه انسانها انجام میدهند بخاطر رفع یکی از این 6 نیاز است.


هر کاری که در زندگی انجام میدهید، برای ارضا یکی از نیازهایی است که در این مقاله مطرح خواهیم کرد. شناخت این نیازها اهمیت بسیاری دارد. زیرا بعنوان مثال در روابط روزمره تان یا زمینه Relationship و روابط عشقی، عدم توجه به این نیازها، میتواند باعث نارضایتی طرفین شود. اگر این نیازها تامین نشوند، باعث به وجود آمدن مشکلات و دلخوریها خواهند شد و همچنین، رفع نشدن این نیازها در جامعه، باعث ایجاد جرم ها و جنایت هاست.


1. قطعیت/راحتی و آسایش :
حس اینکه همه چیز تحت کنترل شماست، حس امنیت، اینکه بدانید چه چیزی در انتظار شماست تا از درد جلوگیری کنید و در زندگی خود لذت به وجود بیاورید. این نیاز، یک نیاز عمیق است که فوق العاده قوی است و تعیین میکند چقدر میتوانید در زندگی ریسک پذیر باشید. هرچه نیاز به قطعیت بیشتر باشد و روی آن بیشتر تمرکز کنید، ریسک کمتری را میتوانید در کار، سرمایه گذاری و حتی یک رابطه عشقی و غیره متحمل شوید.
2. عدم قطعیت !/غیرقابل پیش بینی بودن/تنوع
همه ما از فیلمی که همه چیز آنرا میدانیم متنفریم. این نیاز در مقابل نیاز اول است و به نوعی اگر همه چیز صد درصد قطعی و مشخص باشد، زندگی برای ما کسل کننده خواهد شد. بنابر این باید تنوع را درنظر بگیرید. همه ما سورپرایز شدن را دوست داریم. البته سورپرایز هایی که از نظرمان مناسب است وگرنه سورپرایز شدن با یک تصادف را کسی دوست ندارد ! بنابر این مهم است که بعنوان مثال در یک رابطه بلند مدت، تنوع را در زندگی خود چاشنی کنید.
3. احساس مهم و خاص بودن : همه انسانها نیاز دارند که حس کنند مهم هستند و دیگران به آنها نیاز دارند. درواقع میتوان گفت : نیاز به اینکه به شما نیازمند باشند ! بعضی ها با پیشرفت و گرفتن مدرک، بعضی ها با یک خالکوبی روی پوستشان ،برخی ها با گرفتن یک تفنگ در دست و جرم و جنایت و غیره. بسیاری از جرایم برای پر کردن خلا این نیاز انجام میشود. بعضی ها با خرج کردن پول. برخی ها با جمع کردن پول ! و.. . برخی شبکه های مجازی، مانند اینستاگرام، دقیقا با پر کردن این نیاز، موفق شده اند.
4. ارتباط  و عشق :
عشق ورزیدن/دوست داشته شدن و ارتباط یکی دیگر از نیازهای انسانهاست. این نیاز بسیار مهم است و میتواند باعث پیشرفت و یا حتی به زمین نشستن کشتی رویاهای یک انسان شود. برخی ها با صمیمیت، برخی با دعا و برخی ها با دوستی و یا حتی قدم زدن در طبیعت این نیاز را جبران میکنند. حتی برخی ها با داشتن یک حیوان خانگی این نیاز را میتوانند پر کنند.
———-
چهار نیاز اول نیازهای مربوط به شخصیت هستند. هرکس به گونه ای راهی میابد که این نیازها را تامین کند. برخی با سخت تر کارکردن، برخی با روبرو شدن با یک مشکل و حل آن، و حتی برخی با درست کردن قصه هایی که شکست آنها را توجیه کند. اما دو نیاز بعدی نیازهای روحی هستند که ناب بوده و چه بسا هر کسی با آنها مواجه نشود.
———-
*5. رشد کردن : اگر شما درحال رشد و پیشرفت نیستید، اگر رابطه شما رشد نمیکند، اگر موجودی حساب شما(بدون توجه به اینکه درحال حاضر چقدر پول دارید)رشد نمیکند، بدون توجه به اینکه چند نفر شما را دوست دارند و چقدر امکانات دارید، بصورت واقعی در زندگی ارضا نخواهید شد. و علت رشد طبق دیدگاه تونی رابینز این است که با رشد کردن، ما این قدرت را بدست می آوریم که ببخشیم.
*6. کمک کردن و بخشیدن
راز زندگی، بخشیدن است. زندگی درباره من نیست. درباره ماست. وقتی یک خبر خوب میشنوید اولین کاری که میکنید چیست ؟ به سرعت تلفن را برمیدارید و آن حس خوب را به دیگران منتقل میکنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع