1. 6 نیاز اساسی همه انسانها چیست ؟ هرآنچه انسانها انجام میدهند بخاطر رفع یکی از این 6 نیاز است.


هر کاری که در زندگی انجام میدهید، برای ارضا یکی از نیازهایی است که در این مقاله مطرح خواهیم کرد. شناخت این نیازها اهمیت بسیاری دارد. زیرا بعنوان مثال در روابط روزمره تان یا زمینه Relationship و روابط عشقی، عدم توجه به این نیازها، میتواند باعث نارضایتی طرفین شود. اگر این نیازها تامین نشوند، باعث به وجود آمدن مشکلات و دلخوریها خواهند شد و همچنین، رفع نشدن این نیازها در جامعه، باعث ایجاد جرم ها و جنایت هاست.

بیشتر بخوانید 6 نیاز اساسی همه انسانها چیست ؟ هرآنچه انسانها انجام میدهند بخاطر رفع یکی از این 6 نیاز است.

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی