1. ذهن در تفسیر گذشته چطور به شما خیانت میکند !؟


یکی دیگر از نکاتی که افراد زیادی در سطوح مختلف رشد گرفتار آن هستند، حسرت گذشته را خوردن و مقایسه حال با گذشته است. و آنچه از این مقاله باید یاد بگیرید این است که ذهن در تفسیر گذشته، بدون اینکه آگاه شوید خیانت های بزرگی به شما خواهد کرد ! مگر اینکه این مقاله را به دقت تمام بخوانید.

بیشتر بخوانید ذهن در تفسیر گذشته چطور به شما خیانت میکند !؟

2. چطور حال خود را با تغییر درک خود از جهان، به سرعت تغییر دهید ؟


یکی از سواالات مهم بسیاری از افراد، این است که یک فرد که منابع کمتری دارد(ثروت، عشق یا…) چگونه میتواند خوشحال تر از فردی باشد که منابع زیادی دارد.

و چگونه یک فرد تنها و بیچاره میتواند خوشحال تر از یک فرد پولدار باشد ؟! بسیاری از افراد حس میکنند که پولدارها خوشحال تر از انسانهای عادی هستند، حال آنکه این مساله لزوما صحت ندارد. قدرت نامحدود پولدار بودن و تولید ثروت را بسیار ارزشمند میداند و باورهای مثبت نسبت به تولید ثروت و سرمایه را حمایت میکند. با این وجود، باید دانست که مهمترین چیزی که شادی انسانها را رقم میزند، نگرش آنها نسبت به جهان است. یک فرد پولدار که در نگرش خود، ماشینی کمتر از یک ماشین بسیار گرانقیمت را ماشین نمیداند، چه بسا از نشستن در ماشین گرانقیمت خود (که از ماشین رویاهای او ارزانتر است)، حس شرم زیادی داشته باشد و بخاطر آن، احساسات بسیار بدی را نسبت به فقیری که یک دوچرخه دارد، تجربه کند. همه چیزی که در این مقاله قصد داریم بگوییم این است که زندگی شما هرطور که هست، پنجره و نگرشی برای آن وجود خواهد داشت که اگر از آن پنجره به جهان بنگرید، حس خارق العاده ای را تجربه خواهید کرد. حسی که چه بسا یک فرد بسیار موفق آنرا نداشته باشد. مهم نیست که زندگی شما چگونه است، باید بدانید که احساسات شما بر اساس باورها و نحوه نگرش شما به این جهان شکل خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید چطور حال خود را با تغییر درک خود از جهان، به سرعت تغییر دهید ؟

3. چطور حسرتهای غیر قابل جبران گذشته خود را جبران کنید ؟


آیا چیزی در گذشته شماست که همواره حسرتش را میخورید ؟

آیا اشتباهی در گذشته شما وجود دارد که آرامش را از شما گرفته و از طرفی جبران آن غیر ممکن بنظر میرسد ؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت است، این مقاله برای شماست.

بیشتر بخوانید چطور حسرتهای غیر قابل جبران گذشته خود را جبران کنید ؟

4. چگونه در طول عمر خود، هرگز حسرت نخورید ؟


آیا تابحال حسرت خورده اید ؟

آیا چیزی در گذشته شما هست که بخاطر آن همواره حسرت خورده باشید ؟

در مقاله ” خود را سرزنش نکنید ” به شما گفتیم که هرگز نباید حسرت گذشته را خورد زیرا انسانها، همواره در هر لحظه از زندگی خود، باتوجه به منابع و داشته های وجودی و توان روحی خود، کارها و تصمیماتی را میگیرند که از نظر علمی، بهترین تصمیم ممکن در آن لحظه محسوب میشود. حال آنکه با گذر زمان، منابع و توان شما در آن لحظه خاص، از خاطرتان رفته، و ذهن، فقط اشتباه شما را پر رنگ میسازد.

با این وجود، آیا میتوان هرگز حسرت نخورد ؟

بیشتر بخوانید چگونه در طول عمر خود، هرگز حسرت نخورید ؟

5. چرا هرگز نباید به خاطر گذشته حسرت بخورید ؟


آرزو داشتم آن کار را نمیکردم…

چرا آن کار را کردم ؟
حتی نمیتوانم تصور کنم که من آن کار را کردم.
اگر به جای این کار، فلان کار را کرده بودم، الان همه چیز خوب بود.

آیا این عبارات برای شما آشنا به نظر میرسند ؟ احتمالا بله. زمانی که ما باور داریم میتوانستیم بهتر از آنطور که رفتار کردیم باشیم، این جملات را میگوییم. این نوع حرف زدن، طرز فکر اکثریت مردم حین حسرت خوردن است.

بیشتر بخوانید چرا هرگز نباید به خاطر گذشته حسرت بخورید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی