چطور حال خود را با تغییر درک خود از جهان، به سرعت تغییر دهید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 2 دقیقه و 18 ثانیه

یکی از سواالات مهم بسیاری از افراد، این است که یک فرد که منابع کمتری دارد(ثروت، عشق یا…) چگونه میتواند خوشحال تر از فردی باشد که منابع زیادی دارد.

و چگونه یک فرد تنها و بیچاره میتواند خوشحال تر از یک فرد پولدار باشد ؟! بسیاری از افراد حس میکنند که پولدارها خوشحال تر از انسانهای عادی هستند، حال آنکه این مساله لزوما صحت ندارد. قدرت نامحدود پولدار بودن و تولید ثروت را بسیار ارزشمند میداند و باورهای مثبت نسبت به تولید ثروت و سرمایه را حمایت میکند. با این وجود، باید دانست که مهمترین چیزی که شادی انسانها را رقم میزند، نگرش آنها نسبت به جهان است. یک فرد پولدار که در نگرش خود، ماشینی کمتر از یک ماشین بسیار گرانقیمت را ماشین نمیداند، چه بسا از نشستن در ماشین گرانقیمت خود (که از ماشین رویاهای او ارزانتر است)، حس شرم زیادی داشته باشد و بخاطر آن، احساسات بسیار بدی را نسبت به فقیری که یک دوچرخه دارد، تجربه کند. همه چیزی که در این مقاله قصد داریم بگوییم این است که زندگی شما هرطور که هست، پنجره و نگرشی برای آن وجود خواهد داشت که اگر از آن پنجره به جهان بنگرید، حس خارق العاده ای را تجربه خواهید کرد. حسی که چه بسا یک فرد بسیار موفق آنرا نداشته باشد. مهم نیست که زندگی شما چگونه است، باید بدانید که احساسات شما بر اساس باورها و نحوه نگرش شما به این جهان شکل خواهند گرفت.

چطور با تغییر نگرش خود نسبت به جهان، حال خود را خوب کنید ؟

برخلاف باورهای عموم روانشناسان، غیر ممکن است که با تلقین های دروغ، بتوانید حال خود را خوب کنید. برای اینکه درک خود از جهان اطراف را تغییر دهید و در نتیجه احساسات بهتری را تجربه کنید، باید تلاش بسیار زیادی کنید تا ذهن خود را برای دیدن حقایق جدید قانع کرده و پنجره جدیدی را به او نشان دهید.

بدین منظور باید گامهای زیر اجرا شوند :

  • 1) باورهای خود را بررسی کنید : آیا به خاطر حرفهای جامعه یا تجارب قبلی خود، باورهایی منفی را در ذهن خود تلمبار کرده اید ؟ مثلا ممکن است یک زن که به او خیانت شده است، این باور را در ذهن خود ایجاد کند که مردها تماما خیانت کار هستند. یا اینکه کسی باور داشته باشد همه افراد پولدار، دزد هستند. یا حتی در مورد رابطه عشقی، داشتن باوری مثل اینکه دیگر هیچوقت کسی مانند او را پیدا نخواهم کرد(پس از شکست عشقی)، و سایر باورهای محدود کننده مشابه، میتوانند حس و حال شما را تا ابد تخریب کنند. انسانها خود باورها را به وجود آورده و خود به آنها قدرت تاثیر گذاری میدهند. نکته خطرناک درباره باورها این است که اگر آنها را واقعا باور کنید، واقعا به حقیقت زندگی شما تبدیل خواهند شد. این شما هستید که به باورهای خود قدرت میبخشید یا قدرت را از آنها میگیرید. به هرحال هر باوری که داشته باشید، ذهن شما آنها را عملی خواهد ساخت.
  • 2) مطمئن شوید که دنیا را به شکل درستی میبینید : پس از اینکه باورهای محدود کننده خود را شناسایی کردید، اکنون وقت آن است که مطمئن شوید دنیا را درست میبینید. مثلا ممکن است باور داشته باشید که با این شرایط زندگی، هرگز موفق نخواهم شد. وقتی از وجود چنین باوری مطمئن شدید، وقت آن است که با ضمیر ناخودآگاه خود مذاکره کرده و مثلا آنقدر درباره باور مذکور، از خود سوال بپرسید که آن باور تضعیف شود. مثلا از خود بپرسید : آیا افراد موفقی وجود نداشته اند که شرایط بسیار بدتری را در زندگی خود داشته باشند ؟ آیا واقعا کسی در سطح جهان بدون حضور منابع کافی و در شرایط سخت موفق نشده است ؟!
  • 3) اعتماد به نفس خود را افزایش دهید : اعتماد به نفس یکی از عواملی است که درک شما نسبت به جهان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. کسی که باور داشته باشد فرد ارزشمندی نیست،  در مواجهه با مشکلات آسیب دیده و به شدت نگران خواهد شد. زمانی که اعتماد به نفس خود را دوباره بسازید، متوجه خواهید شد که مشکلات آنقدرها هم که فکر میکردید، سخت و نفس گیر نبودند.
  • 4) مراقب خطاهای ادراکی باشید : روزانه میلیونها انسان دچار اشتباهات ادراکی میشوند. ندیدن حقیقت، خطا در قضاوت، حذف یا دستکاری واقعیت، همه و همه اشتباهاتی هستند که افراد دچار میشوند. حتی اگر همه دقت خود را لحاظ کرده باشید، ذهن انسان همواره حقیقت را دستکاری کرده و چیزی خلاف آنرا به شما نمایش خواهد داد.

همه چیز به نگرش شما نسبت به جهان وابسته است

احساساتی که اکنون تجربه میکنید، نه تنها به منابع شما وابسته است، بلکه به نحوه نگرش شما نسبت به جهان، باورهایتان نسبت به خود و آینده نیز ارتباط دارد.

همزمان با اینکه برای رسیدن به اهداف و منابع تلاش میکنید، باید در لحظه های عمر خود نیز حس خارق العاده ای را تجربه کنید. شما یکبار زندگی خواهید کرد و به همین علت، هیچ چیز مهمتر از داشتن حس خوب در تک تک ثانیه های زندگیتان نیست.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع