مردم چگونه واقعیت را دستکاری میکنند ؟ اینقدر نگران قضاوت دیگران نباشید


آیا فکر میکنید مردم منطقی هستند ؟

آیا فکر میکنید قضاوتهای شما درست است ؟

آیا بیش از حد نگران قضاوتهای دیگران در مورد خود هستید ؟

اگر این باورها را دارید، باید آنها را دوباره بررسی کنید زیرا وقتی مساله ی دستکاری کردن واقعیت مطرح میشود، بسیاری از اطرافیان شما استاد این کار هستند.

این مساله را خصوصا در مواجهه با بحثهای سیاسی به خوبی میتوانید مشاهده کنید. گروهی، حرفی را زده و گروهی دیگر با آن مخالفت میکنند. این نوع از مخالفت، معمولا سالم است زیرا برخی اوقات به نتیجه ی بهتری منجر میشود. با این وجود اگر دلایلی را که باعث شده است افراد، به باور خود اصرار داشته باشند و مخالفت کنند را بررسی کنید متوجه میشوید که اکثریت مردم، حتی یک دلیل منطقی برای حرف یا قضاوت خود ندارند. مردم معمولا ابتدا، جهتی که قرار است بروند را انتخاب کرده و سپس، درک خود از واقعیت را به نحوی دستکاری میکنند که نشان دهد آنها کار درستی را انجام داده و تصمیم درستی گرفته اند. این مساله، درمورد قضاوتهای مردم نیز صدق میکند.

چگونه مردم، حقایق را دستکاری میکنند تا کارها، تصمیمات و باورهایشان تایید شود

انسانها اطلاعات را توسط سنسورهای مختلف خود دریافت میکنند اما از آنجایی که نحوه پردازش اطلاعات در هر فرد، به شیوه ای منحصر بفرد صورت میگیرد، افراد دارای نظرات مختلفی هستند. آنها بر روی اطلاعاتی که از سنسورهای خود دریافت میکنند، این پردازش ها را انجام میدهند :

  • حذف کردن دسته ایی از اطلاعات : اگر از شخصی خوشتان نیاید و این شخص کار خوبی انجام دهد، به احتمال زیاد آن را ندیده و فقط ویژگیهای بد این شخص را به یاد خواهید آورد تا به خود ثابت کنید که تنفرتان از او کاملا درست است.
  • تمرکز روی اطلاعات غیر مرتبط : وقتی مردم از چیزی تنفر دارند، روی بخشی از آن که منفی است، متمرکز میشوند، حتی اگر آن بخش بیربط باشد. مثلا ممکن است از فرد سیاسی مشخصی، بدتان بیاید. در این حالت ممکن است دائما، پستهایی را به دوستانتان بفرستید که ظاهر او را مورد تمسخر قرار میدهد. اگر دقیقتر نگاه کنیم، چه بسا ظاهر ربطی به نحوه ی اجرای مسئولیت ها و شیوه ی اجرایی یک فرد سیاسی نداشته باشد، اما این کاری است که مردم، دائما انجام میدهند. درواقع وقتی که مردم از شخصی متنفر هستند، هر گونه شواهدی را جمع میکنند که ثابت کند، نظرشان درست است.
  • تعیین وزن بیشتر برای یک ویژگی : وقتی فردی که از او متنفر هستید، کار بدی انجام میدهد به احتمال زیاد، بصورت اغراق آمیزی روی کار او تمرکز کرده و آنرا بزرگتر خواهید دید. نکته جالب اینجاست که اگر همان اشتباه را، فردی که دوستش داشتید انجام دهد، شما آنرا به عنوان مساله ای ساده انگاشته و آنرا فراموش خواهید کرد. بصورت خلاصه مردم همواره عذرهایی را برای توجیه اشتباه افرادی که دوستشان دارند پیدا کرده، اما اشتباه افرادی را که از آنها متنتفرند، بزرگتر می بینند.

چگونه با دانستن این نکات میتوانید زندگی بهتری داشته باشید ؟

آخرین باری که یک نفر، شما را رد کرد را به یاد آورید.

آخرین باری که بخاطر انتقاد یک شخص، ضربه خوردید را به یاد بیاورید.

آخرین باری که به علت مخالفت عده ای از تصمیم خود صرفنظر کردید را به یاد بیاورید.

در همه ی این موارد، حس بدی پیدا کردید زیرا فرض شما بر این بود که مردم منطقی هستند و شما اشتباه میکنید اما این مساله لزوما درست نیست. بسیاری از افراد، حقایق را تغییر میدهند و درک خود از آنها را دستکاری میکنند تا باورهای فعلی یا پیشین آنها را تایید کند.

بسیاری از مردم منطقی نیستند و حتی افرادی که تحصیلکرده اند، از منطقی بودن فاصله دارند. این نوع از دستکاری واقعیات ربطی به سن و تحصیلات ندارد. مهم نیست که یک فرد چقدر تحصیلکرده است، اگر شناخت او از خود کم باشد، کماکان میتواند در این الگوهای فکری نادرست گیر بیفتد. جمع بندی این است که وقتی قضاوت میشوید، حس بدی نداشته باشید. زیرا اکثر افراد از منطقی بودن، بسیار بسیار دور هستند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع