چگونه تاثیر گذاری خود را با دانستن ۷ اعتیاد مخفی انسانها افزایش دهید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 47 ثانیه

در این مقاله به شما ۷ نیاز مخفی اعتیاد آور را آموزش خواهم داد که قدرت شما را در تعامل با دیگران افزایش خواهد داد. مطالعه مقاله ۶ نیاز اساسی انسانها نیز برای شما سودمند خواهد بود. این نیازهای اعتیاد آور و مخفی عبارتند از :

۷ نیاز اعتیاد آور ولی مخفی انسانها

  1. نیاز به اینکه به آنها نیاز پیدا شود: انسانها وقتی حس کنند مهم هستند و به آنها نیاز پیدا میشود و کاری وجود دارد که فقط آنها قادرند آنرا به خوبی انجام دهند، لذت خواهند برد و ارتباط بهتری با آنها خواهید داشت.
  2. نیاز به داشتن یک حس امید، وقتی شرایط سخت میشود: وقتی شرایط سخت میشود، انسانها دوست دارند دوباره به نوعی امید را زنده کنند !
  3. نیاز برای داشتن یک راه فرار در شرایط سخت : انسانها دوست دارند راه فرار داشته باشند. چه در زمانی که یک قرار داد کاری بسته میشود، چه زمانیکه ازدواج میکنند و… معمولا راه فراری برای خود پیش بینی میکنند !
  4. نیاز به درک شدن و مورد توجه واقع شدن :  این نیاز، خصوصا در مورد رابطه های عاشقانه اهمیت زیادی پیدا میکند. انسانها دوست دارند درک شده و مورد توجه واقع شوند.
  5. نیاز به دانستن چیزهایی که نباید بدانند : انسانها برای دانستن چیزهایی که نباید بدانند، مدام در تلاش هستند !
  6. نیاز به تایید شدن : انسانها دوست دارند تایید و پذیرفته شوند و نسبت به خود حس مهم بودن داشته باشند.
  7. نیاز به داشتن حس قدرت و توانایی : انسانها دوست دارند روی چیزهای مختلف در زندگی خود کنترل داشته باشند و حس قدرت و توانایی را تجربه کنند.

حال خود فکر کرده و بررسی کنید که چگونه با دانستن این موارد میتوانید تاثیر گذاری بیشتری را داشته باشید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%