چرا به زبان آوردن تلقین دروغ ، تاثیر بسیار منفی تری دارد ؟ چطور میتوانید به شکل صحیح ، باوری را به خود یا دیگران تلقین کنید ؟

زمان لازم برای مطالعه : 2 دقیقه و 20 ثانیه

در این مقاله قصد داریم به بررسی علت تاثیر نداشتن تلقینات دروغ بپردازیم . چرا وقتی در تاریکی مطلق هستید و مدام با خود تکرار میکنید : “هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد !” ، تاثیر مثبتی ایجاد نشده و حتی میزان ترس شما بیشتر میشود ؟

چرا وقتی یک نفر را هنوز  دوست دارید و سعی میکنید با تکذیب آن ، به خود بگویید : ” همه چیز تمام شده است و من دیگر او را دوست ندارم” ، اثر معکوس دریافت میکنید و عطش شما برای او بیشتر میشود ؟

چرا تکرار اینکه : ” من انسان موفقی هستم” ، تاثیری در ضمیر ناخودآگاه شما و احساساتی که در درون شما تولید میکند ، ندارد ؟ در ادامه مطلب همراه باشید :

تلقین دروغ چیست ؟

در بسیاری از اوقات ، ما درحال گفتن جملاتی دروغین ، به خود هستیم و در بسیاری موارد این کار را بصورت ناخودآگاه انجام میدهیم.ما این کار را ، در بسیاری از صحبتهایی که از درون با خود داریم ، انجام داده و اگر دقت کرده باشید ، نتیجه ی نهایی آنها ، کاملا تاثیر معکوسی بر احساسات درونی ما دارد.

مثلا وقتی هنوز کسی را دوست دارید و سعی دارید بگویید : ” همه چیز تمام شده است و من اصلا او را دوست ندارم ” ، چند دقیقه بعد خواهید دید که عطش شما برای آن فرد بیشتر شده است و این یعنی :

” تلقینهای دروغین ، نه تنها جواب نمیدهد ، بلکه جواب به شدت معکوس تری را خواهد داشت  ! “

اگر سعی دارید با تلقین به خود بگویید که : ” من آدم موفقی هستم ” خواهید دید که پس از مدتی ، این مساله اعتماد به نفس شما را بیشتر تخریب میکند ! زیرا ضمیر ناخودآگاه شما ، حین گفتن این جمله ، کاملا به همه ی وجود شما و شواهد اطراف آگاه است و درک میکند که درحال دروغ گفتن به خود هستید و به همین علت ، با تولید احساسات منفی و قویتری ، پاسخ شما را میدهد !

اما شیوه صحیح تلقین کردن چیست ؟

فرض کنید در زندگی ، در شرایط سختی قرار دارید و میخواهید با خود بگویید : ” من انسان بسیار قوی و استواری هستم ! “. بنظر شما چطور میتوان این تلقین را بصورت قدرتمندی ، در ضمیر ناخودآگاه نشاند ، طوری که مستقیما وارد ضمیر ناخودآگاه شما شود ؟ به جمله ی زیر توجه کنید :

برای اینکه یک تلقین ، در ضمیر ناخودآگاه خودتان یا دیگران بنشیند ، علاوه بر گفتن آن با زبان(به خود یا دیگران) ، جمله ی مربوطه ، باید با بند بند وجود و تک تک احساسات  ، حس و تجربه شده ، و مفهوم مورد نظرتان را ، توسط همه ی احساسات و با همه ی ابعاد نیز برساند  !  در غیر اینصورت ، ضمیر ناخودآگاه آنرا یک دروغ دانسته و با تولید حسهای منفی شدیدتری ، شما را مجازات خواهد کرد !

بگذارید جمله ی بالا را با یک مثال توضیح دهیم :

فرض کنید مردی ، درحال تلقین این مساله به خود است که : ” من انسان بسیار قوی و استواری هستم ! “

چگونه این تلقین در ذهن او مینشیند ؟

برای اینکه ضمیر ناخودآگاه این فرد ، جمله مذکور را باور کند ، باید شواهد و نشانه های عملی نیز ، تایید کننده حرف او باشد ! مثلا ، فرد مذکور باید قدرت را ، ابتدا در بدن خود ، حس کند ! او باید روی عضلانی شدن خود کار کند و حتی حین گفتن این جمله ، عضلاتش را لمس کند ! زیرا این مساله باعث میشود که ضمیر ناخودآگاه او ، به حرفهایش ایمان بیاورد (ضمیر ناخودآگاه دقیقا مانند یک فرد مجزای شکاک میباشد که دیر باور است !) .

نکته مهم تر اینکه ، لحن و تن صدای  تلقین مذکور ، باید کاملا قدرت را برساند ، فرد مذکور باید با لحنی قدرتمندانه و استوار این حرف را بزند ! و اینکه ، خاطرات سخت خود را که از همه آنها سربلند بیرون آمده است ، حین گفتن این جمله به یاد آورد ! و بصورت خلاصه ، حین گفتن تلقین ، همه ی وجود او ، باید آنچه میگوید را ، تایید کند ! در غیر اینصورت ، تلقین مذکور ، توسط ضمیر ناخودآگاه او ، یک تلقین دروغ دانسته شده و باعث تولید احساسات منفی تری در او خواهد شد و اثر منفی خواهد داشت.

جمع بندی

یک تلقین وقتی کار میکند و به بار مینشیند که با همه ی وجود و با شواهد عملی گفته شود و همه ی احساسات و وجود ، تایید کننده ی آن باشد ! اگر میخواهید تلقینی را روی دیگران و یا روی خودتان پیاده سازی کنید ، دقت داشته باشید که نکات ذکر شده در این مقاله ، رعایت شود.ضمنا ، استفاده نادرست از این موارد ، بر عهده خودتان بوده و قدرت نامحدود تنها قصد دارد به شما کمک کند که از این مطالب ، در جهت مثبت ، بهره ببرید .صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع