چگونه اعتماد به نفس تان را زیاد کنید ؟


اعتماد به نفس يكي از خارق العاده ترين صفاتي است كه همه دوست دارند آنرا در خود ایجاد کنند.  این ویژگی، جذابيت زیادی را در شخصيت شما ايجاد ميكند و بدون آن، موفقيت غير ممكن است. در ادامه این مقاله، روشی عملی و قدرتمند را به شما آموزش میدهم که بتوانید اعتماد به نفس خارق العاده ای را در خود ایجاد کنید.

اول از همه بايد بگويم كه اعتماد به نفس، در موضوعی مشخص تعريف ميشود. مثلا ممكن است شما در رانندگي كردن، يا ارتباط با جنس مخالف يا دادن كنفرانس اعتماد به نفس نداشته باشيد اما در نقاشي كشيدن، حل مساله رياضي و… اعتماد به نفس خوبی داشته باشيد.

چرا اعتماد به نفس شما در زمینه ای خاص، کم است ؟

علت اين است كه طي سالهاي عمرتان(تاکنون)، شواهد، حرفها، وقايع و رخدادهايي وجود داشته است(يا تمركز شما بيشتر روي چيزهايي رفته است و بيشتر چيزهايي را ديده ايد)، كه ضمير ناخودآگاه شما را قانع كرده اند كه شما اعتماد بنفس کافی را در آن زمینه نداريد. سپس باورهايي مانند باورهاي زير برايتان به وجود آمده است :
1. من عرضه رانندگي ندارم !
2. نميتوانم نمره خوبي كسب كنم !
3. حين حرف زدن جلوي جمع استرس ميگيرم و خراب ميكنم و صدايم ميلرزد !
و غيره…

بايد بدانيد كه در سطح ناخودآگاه، جمله ي : “ديدي گفتم من عرضشو ندارم” هدایتگر چرخه  منفی ايست كه اكنون درون آن گير افتاده ايد. شما با هر شواهدي كه اعتماد به نفس ضعيفتان را تاييد كند، با خود ميگوييد : ” ديدي گفتم ؟! ” و باورتان به نبود اعتماد به نفس در موضوعی خاص محكم و محكم تر ميشود. و وقتي باورتان محكم شود كه عرضه چيزي را نداريد، عملتان نيز در آینده بیشتر آنرا تضمين ميكند و دوباره نتيجه بد دیگری دريافت ميكنيد و باورتان بازهم قوي و قويتر ميشود.
اعتماد به نفس يك تعريف خيلي ساده دارد.
اينكه بتوانید كاري كه ميخواهيد انجام دهيد را انجام دهيد و کاری که نمیخواهید انجام دهید را انجام ندهید !
اگر اعتماد بنفس شما پايين باشد، قطعا در انجام بسیاری از كارها يا گفتن خيلي چيزها، در حال حاضر، با سختي مواجهيد.
راه حل :
به سادگي چرخه معكوس را آغاز كنيد.
از ريزترين كاري كه برايتان سخت است آغاز كنيد. مثلا شايد گفتن يك جمله در يك جمع سه نفره برايتان كار سختي باشد(حتي جمع دوستانه). از همان کار کوچک شروع كنيد. سپس اينگونه ضمير ناخودآگاه خود را(كه موجودي دير باور و شكاك است !) رفته رفته قانع كنيد : ” ديدي گفتم اعتماد بنفس دارم ؟”
هرچقدر که این چرخه را ادامه دهید، اعتماد به نفس شما بیشتر میشود. تمركز كنيد روي كارهايي كه ميتوانيد انجام دهيد و اگر كاري را نتوانستيد انجام دهید، تمركز خود را از روي آن برداريد و به آن توجه زیادی نكنيد. تا ميتوانيد شواهد مثبت براي ضمير ناخودآگاهتان جمع كنيد. و با بدست آوردن هر نتيجه مثبت، بگوييد : ” ديدي گفتم ؟! ” با همين چرخه ادامه دهيد تا به جايي برسيد كه گفتن يا انجام دادن هيچ کاری برايتان سخت نباشد. تبريك ميگوييم.شما اعتماد بنفس كامل را بدست آورديد !
نكته : به اين چرخه ها، كه ميتوانند در جهت مثبت يا منفي عمل كنند، Hypnotic Loop گفته ميشود كه مغز، شما را به كرات در دام آنها مي اندازد، بدون آنكه خود به آنها آگاه باشید و  بدین ترتیب واقعیتی که از جهان تجربه میکنید را تغییر میدهد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع