2. جهت چرخش این دختر را چگونه میبینید ؟ ساعتگرد یا پادساعتگرد ؟


مغز، چگونه فریبتان میدهد ؟ بله درست شنیدید. مغز شما، مدام در حال گول زدن و تفسیر غلط واقعیت برای شماست و این کار را مدام انجام میدهد. و این شمایید که هر چه میبینید و هر حسی دارید را باور میکنید ! این شما هستید که وقتی ناراحتید، فکر میکنید دنیا واقعا سیاه و ناراحت کننده است و وقتی خوشحالید، فکر میکنید دنیا خوشحال کننده است ! و کمتر کسی به این فکر افتاده است که همه این حسها، فریب مغز است و مغز است که واقعیت را اینطور به شما نشان میدهد !

ابتدا این تصویر را نگاه کرده و دقت کنید که این زن در کدام جهت میچرخد…

اگر توانستید دو جهت چرخش را ببینید، به شما تبریک میگویم! در غیر اینصورت،به ادامه مطلب بروید تا کمک کنم هر دو جهت چرخش را ببینید !

بیشتر بخوانید جهت چرخش این دختر را چگونه میبینید ؟ ساعتگرد یا پادساعتگرد ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی