1. آفت رشد خود را بشناسید، تعصب تنها چیزی است که میتواند جلوی رشد شما را بگیرد !


وقتی در گذر تاریخ، انسانها را بررسی میکنیم، یک ویژگی بارز منفی دیده میشود که همواره مانع پیشرفت و یا رشد انسانها بوده است. اگر بصورت معمول در مسیر زندگی  همراه شوید، درسهای زیادی یاد خواهید گرفت. سختی ها و خوشیها، هردو درسهایی برای شما دارند و با یادگیری از آنها، شما هر ثانیه بهتر و بهتر خواهید شد و ارتقا خواهید یافت. اما یک ویژگی وجود دارد که میتواند همه ی این الگو را بهم بزند.

با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید آفت رشد خود را بشناسید، تعصب تنها چیزی است که میتواند جلوی رشد شما را بگیرد !

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی