1. اثرات موسیقی بر تمام وجود و هوشیاری انسان


موسیقی، علم هندسه ی اصوات و چیزی است که میتواند باعث خلق اثرات مثبت شگفت انگیزی در وجود شما شود. یک موسیقی خوب، سالم ترین چیزی است که میتواند هوشیاری شما را تغییر داده و تمام وجود شما را به سطوح بالاتر انرژی هدایت کند. از طرف دیگر موسیقی های مخرب نیز وجود دارند که باید نسبت به آنها هوشیار باشید.

بیشتر بخوانید اثرات موسیقی بر تمام وجود و هوشیاری انسان

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی