1. هوشیاری انرژتیک و احساسی، قدرتمندترین چیزی که به تنهایی برای یک زندگی ایده آل کافی است


آگاه هستید که در مقالات قدرت نامحدود، بارها روی اهمیت هوشیاری به عنوان مهمترین موضوع تا انتهای عمرتان، که همه ابعاد زندگی شما را بهترین میکند، صحبت کرده ایم. هوشیاری را مانند عضله ای ذهنی و مجزا تصور کنید که با تمرین(حضور بدون فکر در لحظه و مدیتیشن)، قابل تقویت است. و باعث میشود که دقیقا ناظر شوید چه افکار و فرآیندهای درونی  بدون اینکه آگاه باشید زندگی شما را جهت میدادند و همین ناظر و هوشیار بودن، اتوماتیک آنها را رفع و اصلاح و بی اثر میکند. در این میان، مهمترین نوع هوشیاری، هوشیاری انرژتیک و احساسی است.

بیشتر بخوانید هوشیاری انرژتیک و احساسی، قدرتمندترین چیزی که به تنهایی برای یک زندگی ایده آل کافی است

2. تصویر سازی ذهنی در یادگیری یک مهارت یا ورزش مهمتر است یا تمرین عملی ؟


اگر از شما سوال کنم تصویر سازی ذهنی مهمتر و موثر تر است یا تمرین عملی، چه پاسخی خواهید داشت ؟ چه ورزشکار هستید و چه در حال یادگیری یک مهارت هنری، رانندگی، کامپیوتری یا هرچیز دیگر، این مقاله برای شما بسیار روشنگر خواهد بود.

بیشتر بخوانید تصویر سازی ذهنی در یادگیری یک مهارت یا ورزش مهمتر است یا تمرین عملی ؟

3. همین اکنون چقدر انرژی دارید ؟ چطور همواره سطح انرژی بالایی داشته باشید ؟


یکی از مهمترین ویژگیهایی که یک فرد موفق باید داشته باشد، سطح انرژی بالا در تمام لحظات زندگی است. در زمانیکه درحال نوشتن این مقاله هستم نیمه شب را گذشته است بر همین اساس مهم است که از شما بپرسم، آیا شما نیز در همین لحظه، در اوج انرژی هستید یا خیر ؟ آیا عطش رشد و موفقیت و تلاش در وجودتان موج میزند ؟ آیا عاشق زندگی و زیبایی هایش هستید ؟

بیشتر بخوانید همین اکنون چقدر انرژی دارید ؟ چطور همواره سطح انرژی بالایی داشته باشید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی