تصویر سازی ذهنی در یادگیری یک مهارت یا ورزش مهمتر است یا تمرین عملی ؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 16 ثانیه

اگر از شما سوال کنم تصویر سازی ذهنی مهمتر و موثر تر است یا تمرین عملی، چه پاسخی خواهید داشت ؟ چه ورزشکار هستید و چه در حال یادگیری یک مهارت هنری، رانندگی، کامپیوتری یا هرچیز دیگر، این مقاله برای شما بسیار روشنگر خواهد بود.

عملکرد جالب ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه یا همان غول قدرتمند درونتان، تفاوت آنچه تصور کنید با حقیقت را، متوجه نمیشود. به همین علت است که وقتی کابوس میبینید، بسیار وحشت زده میشوید. همچنین به همین علت است که با تصور کردن یک لیمو ترش، دهانتان آب می افتد !

وقتی شما چیزی را یاد میگیرید، زنجیره ای از نورونها و پالسها، در مغز و عضلات بدنتان به حرکت می افتند و پالسهای الکتریکی درون آنها عبور میکند. این الگوهای الکتریکی، روش ذهن شما برای به یاد آوری مجدد نحوه انجام مهارت مورد نظر هستند. از آنجایی که ناخودآگاه تفاوتی را میان آنچه تصور میکنید و آنچه در عمل انجام میدهید متوجه نمیشود، تمرین ذهنی و تصویر سازی صحیح، میتواند الگوهای الکتریکی ناکارآمد ایجاد شده در ذهن به علت تمرین عملی نامناسب را اصلاح کند. مزیت تمرین ذهنی این است که شما فقط احساسات و حالت مطلوب و صحیح را در ذهن خود تجربه میکنید و فقط نورونهایی فعال میشوند که برای حالت صحیح هستند. بدین ترتیب مهارتهای شما مدام رشد خواهد کرد.

آزمایشی جالب

دانشمندان روسی، 4 گروه با سطح مهارت یکسان ولی با شرایط تمرینی مختلف را، مورد آزمایش قرار دادند. گروه اول 100% تمارین خود را بصورت عملی انجام داد. گروه دوم 75% تمارین را بصورت عملی انجام داده و 25% تمرین ذهنی و تصویر سازی را در برنامه قرار داد. دو گروه دیگر، به ترتیب 50% و 25% تمرین فیزیکی انجام داده و مقادیر باقیمانده را به تمرین ذهنی اختصاص دادند. فکر میکنید نتیجه نهایی چه بود ؟

نتایج نهایی حاکی از اول شدن گروه 4 داشت. یعنی گروهی که 75% را به تمرین ذهنی اختصاص داده است. گروه 3، یعنی گروهی که 50 درصد تمرین ذهنی داشت، دوم شد. گروه 2، با 25 درصد تمرین ذهنی سوم و نهایتا گروه 1، یعنی گروهی که هیچ تمرین ذهنی نداشت، آخر شد.(کاملترین مقاله اختصاصی ارتباط با غول درون یا ضمیر ناخودآگاه)

تصویر سازی ذهنی، امروزه به یک ابزار بسیار کارآمد و مهم برای ورزشکاران یا همه کسانی که قصد دارند مهارتی را به خوبی مسلط شوند تبدیل شده است. هر آنچه میخواهید بشوید و اکنون نیستید، با تصویر سازی ذهنی تمام وجود شما طوری سازگار خواهد شد که خواسته مورد نظرتان محقق شود. به علاوه، تصویر سازی ذهنی، با ارسال امواج و ارتعاشات فکری در سطوح هوشیاری عمیق تر و خارج از آگاهیتان، باعث جذب متافیزیکی خواسته های مورد نظر شما نیز خواهد شد.(کاملترین مقاله جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی با امواج فکری)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع