اهمیت و اولویت کیفیت بر کمیت در تمام شاخه های زندگی

زمان لازم برای مطالعه : 50 ثانیه

آیا در زندگی، تلاشها و تمام کارهای خود، به کیفیت اهمیت بیشتری میدهید یا به کمیت ؟

کیفیت، مهمترین چیزی که باید به آن توجه کنید

در تمام شاخه ها، کیفیت مساله ای بسیار مهم و تاثیر گذار در زندگی شماست. در مسیر زندگی، مثلا اگر تجارتی داشته باشید، به سادگی ممکن است کم کم در دام کمیت بیفتید و اولویت کمتری به کیفیت محصول خود دهید. حتی به عنوان یک مصرف کننده نیز ممکن است به سادگی کیفیت را قربانی کمیت کنید. حال آنکه کیفیت، مهمترین چیزی است که باید مد نظر قرار دهید.

هر چیزی که کیفیت داشته باشد، دیر یا زود به شدت مطلوب همگان خواهد شد. هر کاری که میکنید، کیفیت را در مرحله به مرحله آن لحاظ کنید و حتی اگر لازم است در جاهایی و برای مدتی، در ازای کیفیت بالاتر محصول تولیدی خودتان، برای مدتی از جیب ضرر دهید، عیبی ندارد، حتما اینکار را کنید. کیفیت چیزی است که خصوصا در بلند مدت، از چشم هیچکس پنهان نمیماند. مثلا اگر تولید کننده محصول خاصی هستید، اجازه دهید همه بخشهای تجارت شما، حتی وبسایت شرکتتان، تماما رنگ و بوی کیفیت خالص دهد. ثانیه به ثانیه تمام انرژی شما فقط باید روی این موضوع متمرکز باشد که کیفیت را افزایش دهید.

به نوعی میتوان گفت تمام مسیر رشد شما در زندگی، مسیر افزایش کیفیت همه شاخه ها در زندگی شماست. افزایش کیفیت تفریحات، افزایش کیفیت احساسات و افزایش کیفیت هر چیز دیگری که در زندگی شما وجود دارد، به نوعی همان مسیر رشد شماست. کافیست در تمام مدت و در هر آنچه که انجام میدهید، فقط روی تولید ارزش برای دیگران و افزایش کیفیت خدمتی که به جهان ارائه میدهید متمرکز باشید. این، رمز تضمین شده موفقیت است.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیر گذاری متافیزیکی توسط امواج و ارتعاشات فکری)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع