اهمیت دور ریختن زباله ها ! البته نه زباله های منزل، بلکه زباله های ذهنی در مسیر رشد و موفقیت

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 2 ثانیه

کسی که زباله های بیشتری را از خانه خود، به سطل زباله میریزد، خانه تمیزتری دارد ! ساده است، نه !؟

زباله های گندیده در وجودتان را دور بریزید

بعید است کسی زباله های خانه خود را زیر سرش بگذارد و بگیرد بخوابد. همه افراد در دور ریختن زباله های خانه خود بسیار جدی هستند، با این وجود جالب است که کلی زباله قدیمی و گندیده، در ذهن، روح، روان اکثر انسانها هست ولی هرگز به آنها دست نمیزنند زیرا اصلا حواسشان نیست این زباله ها چه بو و وضعیت گندی را در زندگیشان به باد آورده اند ! که اگر به این موضوع آگاه بودند، قبل از اینکه بخواهند زباله های خانه خود را به سطل زباله بریزند، زباله های ذهنی قدیمی خود را از وجود خود جدا میکردند.

زباله های ذهنی و روحی انواع مختلفی دارند ! باورهای مسموم، نگرشهای غلط و مخرب، طرز فکر خاص، خاطرات کهنه و آزاد دهنده قدیمی و…چند نمونه از این زباله های بدرد نخور هستند.برخیها دائم عادت دارند خود را سرزنش کنند، برخیها باور دارند همه مردم سودجو و خطرناکند، برخیها سالهاست  این باور را در ذهن خود دارند که چون در ایران زندگی میکنند بنابراین نمیتوانند موفق یا ثروتمند شوند، برخیها باور دارند نمیتوان رابطه عشقی ایجاد کرد چون همه خائن هستند ! برخیها دائم فکر میکنند مشکلی در زندگیشان هست و باید چیزی را حل کنند یا کلی تلاش کنند. و کلی زباله گندیده دیگر که افراد برای سالها حمل کننده آنها میشوند و در نتیجه رویدادهای زندگیشان نیز تایید کننده همین زباله ها و باورهای مسموم و معیوب میشود.

همانطور که قبلا گفته شده، مسیر رشد، بیش از آنکه مسیر افزودن چیزی به درون شما باشد، مسیر کندن و جدا کردن زباله ها و چیزهای به درد نخور از وجودتان است. تعویق را کنار بگذارید و از همین اکنون بروید فکر کنید ببینید چه زباله هایی را سالهاست که حمل کرده اید و سپس به فکر دور ریختن این زباله ها باشید. باور کنید هیچ کاری مهم تر از اینها ندارید زیرا تمام مشکلات فعلی در زندگیتان نیز حاصل تعصب شما روی نگهداری و حفظ این زباله هاست ! کافیست فقط چند زباله را دور بریزید، تفاوت بزرگی را شاهد خواهید شد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%