1. چه سوالاتی از خود میپرسید ؟ قدرت بینظیر پرسشها در تغییر تونل واقعیت خود یا دیگران


قدرتی که سوالها دارند، بسیار قابل توجه و شگفت انگیز و جالب است ! اگر کسی در یک تونل واقعیت منفی گیر کرده و هر روز رویدادهای بدی برایش رخ میدهد، در حقیقت سوالهایی که از خود بصورت ناخودآگاه میپرسد مشکل دارد. و در جهت مثبت نیز عکس این موضوع صدق میکند.

بیشتر بخوانید چه سوالاتی از خود میپرسید ؟ قدرت بینظیر پرسشها در تغییر تونل واقعیت خود یا دیگران

2. زنجیری شما را به سبک زندگی و وضعیت فعلی گره زده است ؟!


بسیاری افراد قصد اعمال تغییرات گسترده در جنبه های مختلف زندگی خود را دارند و حتی ایده های جالبی در سر دارند اما هنگام عمل نمی دانند از کجا باید شروع کنند و انگار زنجیری آن ها را به همین سبک زندگی، شغل، نگاه به رابطه عشقی و … قفل کرده است و اجازه تغییرات را نمی دهد. کلید باز کردن قفل این زنجیر چیست؟

بیشتر بخوانید زنجیری شما را به سبک زندگی و وضعیت فعلی گره زده است ؟!

3. قدرت تونل های واقعیت و هیپنوتیزم در ساخت یک تروریست انتحاری ! درسهای بزرگی که از یک تروریست انتحاری میتوان گرفت


شاید سخت ترین چیزی که یک فرد انجامش را قبول کند، این باشد که از جان خود گذشته و خود را به کشتن دهد. اما تروریست های انتحاری این کار را انجام میدهند ! از این مساله چه چیزی میتوان یاد گرفت ؟

بیشتر بخوانید قدرت تونل های واقعیت و هیپنوتیزم در ساخت یک تروریست انتحاری ! درسهای بزرگی که از یک تروریست انتحاری میتوان گرفت

4. آموزش عملی نحوه ورود به یک تونل واقعیت خاص که تمرکز شما را افزایش داده و گذر زمان را کند میکند


تجربه شما از جهان، همواره مانند تجربه کسی از بیرون یک تونل است که در وسط آن قرار دارد و به انتهای تونل نگاه میکند. شما جهان را بر اساس نقشه خود از جهان و باورهایتان میبینید. شما هرچیزی درون تونل واقعیت خود را تجربه خواهید کرد و هرچیزی بیرون آن، گویی در تونل واقعیت شما وجود ندارد. مانند عملیات تنفس شما که قبل از خواندن این جمله، خارج از تونل واقعیت شما بود اما اکنون به آن آگاه شدید(و اندکی بعد دوباره از تونل واقعیت شما خارج میشود). “

در این مقاله، بر اساس اصل واقعیت های موازی قدرت نامحدود، به شما آموزش خواهم داد که چگونه میتوانید وارد تونل واقعیتی شوید که در آن زمان کند، و تمرکز شما بالاتر است.

بیشتر بخوانید آموزش عملی نحوه ورود به یک تونل واقعیت خاص که تمرکز شما را افزایش داده و گذر زمان را کند میکند

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی