1. چرا برخی چیزها ، به سرعت توجه شما را جلب میکنند ؟ چیزهایی که توجه شما را به سرعت جلب میکنند،چه چیزی را درباره ضمیر ناخودآگاه شما نشان میدهند ؟


شما پشت کامپیوتر یا تبلت خود نشسته اید و درحال انجام کار خود هستید اما به یکباره ، عکسی ظاهر شده و تمام توجه شما را معطوف به خود میکند.تا این حد که به سرعت ، کار فعلی خود را رها کرده و روی تصویر کلیک میکنید .قطعا این حالت برای شما ، بسیار رخ داده است.

آخرین بار که چیزی ، توجه شما را تماما به خود جلب کرد ، کی بود ؟ و چرا بعضی اوقات به چیزی نگاه میکنید و بجای اینکه کنجکاو شوید یا جذب آن شوید ، خمیازه میکشید ؟

پاسخ ساده است ! الگوریتم مشخصی در ذهن شما وجود دارد که طبق آن عمل میکند و اگر چیزی را ببینید که طبق این الگوریتم ، جذاب باشد ، ذهن ، شما را به آن علاقمند میکند .به زبان دیگر ، آن چیز ، توجه شما را میدزدد !

بیشتر بخوانید چرا برخی چیزها ، به سرعت توجه شما را جلب میکنند ؟ چیزهایی که توجه شما را به سرعت جلب میکنند،چه چیزی را درباره ضمیر ناخودآگاه شما نشان میدهند ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی