1. حس گناه، حس محدودیت و عذاب وجدان، مهمترین عامل تمام رفتارهای اعتیادگونه شما


شما فقط وقتی میتوانید انجام کاری که نمیخواهید انجام دهید را کنار بگذارید که در لایه های عمیق ذهنتان، ابتدا ثانیه به ثانیه، آزادی مطلق را در مورد انجام یا عدم انجام آن حس کنید و سپس، هیچگونه حس گناهی نسبت به انجام آن نداشته باشید. زمانیکه انجام آن کار در نگاه شما، برایتان دقیقا مثل خوردن یک لیوان آب شود، آنجاست که قدرت خود را باز پس گرفته و میتوانید آنرا کنار بگذارید و رفتار های جایگزین دیگری را وارد زندگی خود کنید…(قدرت نامحدود)

آیا میدانید حس گناه مهمترین عاملی است که باعث رفتار های اعتیاد گونه شما میشود ؟

بیشتر بخوانید حس گناه، حس محدودیت و عذاب وجدان، مهمترین عامل تمام رفتارهای اعتیادگونه شما

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی