2. چرا انسانها واکنش های عصبی شدید نشان میدهند ؟ علت و راه حل عصبانیت های شدید و یکباره شما چیست ؟


آیا تاکنون واکنش عصبی شدیدی را نسبت به موضوعی خاص نشان داده اید ؟ به طوریکه پس از آن به سرعت از آنچه کردید پشیمان شوید ؟ در این مقاله علت این واکنشهای شدید و راه حل آنها را خواهید یافت.

بیشتر بخوانید چرا انسانها واکنش های عصبی شدید نشان میدهند ؟ علت و راه حل عصبانیت های شدید و یکباره شما چیست ؟

3. چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد ؟


آیا میدانید خشم میتواند تبدیل به افسردگی شود ؟

عصبانیت سرکوب شده یکی از علل اصلی افسردگی است و یکی از تعاریف افسردگی، عصبانیت مدفون شده در درون است. وقتی یک فرد عصبانی شده و بجای ابراز آن، سعی میکند حس خشم خود را در درون مخفی کند، این حس به زودی تبدیل به افسردگی خواهد شد.

اگر کسی یک مشت به صورت شما زد، کافیست نفس عمیقی کشیده و از یک تا ده بشمارید تا بمحض رسیدن به خانه، افسردگی را تجربه کنید !

بیشتر بخوانید چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد ؟

4. چرا عصبانی میشوید ؟ چرا بعضی اوقات از کنترل خارج میشوید ؟ چگونه عصبانیت و بدخلقی را برای همیشه کنار بگذارید ؟


آیا تابحال شده است با وجود اینکه بارها تصمیم میگیرید که دیگر هیچگاه عصبانی نشوید،مجددا بخاطر مسائل ساده ایی خشمگین شوید ؟ بنظر شما دلیل آن چیست ؟ با ادامه مطلب همراه شوید :

بیشتر بخوانید چرا عصبانی میشوید ؟ چرا بعضی اوقات از کنترل خارج میشوید ؟ چگونه عصبانیت و بدخلقی را برای همیشه کنار بگذارید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی