1. برای تصمیم گیریها به حرف و نظرات دیگران گوش میکنید ؟


تاکنون به راهنمایی های عموم و یا آنچه مردم درباره یک موضوع میگویند توجه داشته اید ؟ آیا تصمیم گیریهای مهم خود برای ازدواج، تحصیلات، و حتی خرید یک چیز یا رفتن به یک رستوران خوب و… را براساس حرف عموم انجام میدهید ؟ بصورت کلی چقدر به حرف عموم توجه میکنید ؟ اگر اینطور است، چیزهایی هست که باید بدانید.

بیشتر بخوانید برای تصمیم گیریها به حرف و نظرات دیگران گوش میکنید ؟

2. تردید دائم و شک چطور زندگی شما را نابود میکند ؟


تجمع تجارب و خاطرات بدی که در گذشته داشته اید، میتواند باعث شود که در تجارب آتی خود، بسیار شکاکانه رفتار کرده و بار احساسی تجارب قبل را وارد آینده خود کنید. این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد و همه بخشهای زندگی شما را به نابودی بکشد. به همین علت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بیشتر بخوانید تردید دائم و شک چطور زندگی شما را نابود میکند ؟

3. تردید ، عاملی بسیار خطرناک در رسیدن شما به آنچه میخواهید !


یکی از خطرناک ترین و آسیب زننده ترین چیزهایی که میتواند در مسیر موفقیت برای شما رخ دهد تردید است. تصور کنید میخواهید از روی یک رودخانه خروشان بپرید.اما تردید دارید ! میخواهید در جاده ، از ماشین جلوی خود سبقت بگیرید ، اما تردید دارید !
انسانها معمولا وقتی در انجام کاری تردید دارند،آنرا خراب میکنند.
چون وقتی کاری را با تردید شروع کنید،آنرا سرسری انجام میدهید و همه انرژی خود را (بخاطر ترس از شکست) ، صرف نمیکنید.
ابتدا با اراده ایی قوی،تصمیم بگیرید،سپس صد درصد مطمئن باشید و یــقــــیـن داشته باشید که میشود، و در نهایت، انجامش دهید ! یقین،بالاترین صفتی است که شما را به موفقیت خواهد رساند.
وقتی در یک سبقت،یا در پریدن از روی یک رودخانه خروشان،تردید دارید،حتی وقتی که در نهایت ،تصمیم به پرش میگیرید هم،همه توانتان را صرف نمیکنید و این،باعث شکست میشود.
در جاده،یا سبقت نگیرید،یا اگر به هر دلیل آنرا شروع کردید،با همه توان انجامش دهید ! وقتی مردد کاری را شروع کنید،همه توان خود را نخواهید گذاشت و محکوم به شکست هستید.

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی