یقین ، مهمترین عامل در رسیدن به موفقیت !بین %100 و %99 ، فاصله بسیار است !


در این مقاله قصد داریم درباره اهمیت یقین با شما صحبت کنیم . یقین،یکی از بالاترین و بهترین صفاتی است که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارید . بهتر بگوییم : تنها چیزی که برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارید،این است که به رسیدن به آن ، یقین داشته باشید ! نرسیدنهایمان ،همه بخاطر شک و تردید هاست ! شاید از نظر ریاضی، بین 99 درصد و 100 درصد،تفاوت زیادی وجود نداشته باشد.اما از نظر روانشناسی ، در مسیر رسیدن به هدف،بین 99 درصد و 100 درصد،بسیار بسیار فاصله وجود دارد !!!!!! در ادامه مقاله با ما همراه باشید !

تابحال درباره قدرت یقین ، فکر کرده اید ؟ آیا تابحال فکر کرده اید که چرا وقتی در انجام کاری مردد هستید ، معمولا یا در انجام آن تعویق و تاخیر ایجاد میکنید و یا اگر انجامش میدهید نیز شکست میخورید ؟

آیا فکر کرده اید که شما فقط زمانی کاری را آغاز میکنید که به یقین برسید که درد زیادی را متحمل خواهید شد و فرصت دیگری ندارید.یا اینکه به یقین برسید لذت زیادی را بدست خواهید آورد ؟

آیا دقت کرده اید که صبحها،تا زمانی که به یقین نرسید هیچ فرصت دیگری باقی نمانده و قطعا سر وقت نخواهید رسید،مدام زنگ ساعت را خاموش میکنید و یک ربع دیگر نیز میخوابید ؟

در این مقاله قصد داریم به شما دید بسیار ویژه ایی نسبت به صفت یقین بدهیم.برای موفقیت باید بدانید که مهمترین صفتی که به آن نیاز دارید،یقین داشتن است.آیا دیده اید که وقتی انسانها به دوراهی یقین به اینکه یا هدف خود را بدست آورند و یا بمیرند ، میرسند،چه کارهای خارق العاده ایی میکنند ؟

همه کاری که باید انجام دهید این است که وقتی میخواهید کاری را آغاز کنید،با همه وجود خود یقین داشته باشید که به آن میرسید.نقطه مقابل یقین، تردید داشتن است. وقتی تردید دارید که به چیزی میرسید یا نمیرسید،همه توان خود را نمیگذارید و وقتی به آن نمیرسید،میگویید : دیدی گفتم نمیشود ؟ حال آنکه همه توان شما فقط وقتی فعال میشود که سراپا یقین باشید.

دوراهی تردید در خیلی جاها دردسرساز است ! تصور کنید که در جاده میخواهید از ماشین روبرو سبقت بگیرید.وقتی مدام در تردید این هستید که بروید یا نروید ، فرصت را از دست داده و حتی حین سبقت نیز همه توان خود را بکار نمیگیرید . و به همین علت است که رانندگان قدیمی میگویند : تردید مکن ! یا برو یا نرو !

وقتی میخواهید از بالای پرتگاهی بپرید،این شمایید که با شک کردن،احتمال خطر را برای خود بیشتر میکنید.وقتی شک میکنید،از همه توان خود استفاده نمیکنید و احتمال موفقیت را کم میکنید.

شما وقتی به هدف خود خواهید رسید که به دوراهی رسیدن و یا مرگ برسید ! زیرا در این حالت یقین دارید که میخواهید برسید ! وقتی کشتی های برگشت را آتش میزنید است که همه قوای شما جمع میشود.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع