1. سطح هوشیاری و وضعیت درونیتان، هر لحظه روی رفتار و احساسات حیوان خانگیتان نیز مستقیما اثر میگذارد


این روزها تقریبا در هر شهری، وقتی سری به بیرون بزنید، حیواناتی مانند سگها و گربه ها و سایر حیوانات را که به همراه صاحبان خود به بیرون می آیند خواهید دید. شاید هم خود یا اطرافیانتان، یکی از همین افراد باشید. اگر اینطور است، این مقاله مخصوص شماست. البته کسانیکه هیچ حیوانی ندارند نیز از این مقاله نکته عمیقی را یاد خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید سطح هوشیاری و وضعیت درونیتان، هر لحظه روی رفتار و احساسات حیوان خانگیتان نیز مستقیما اثر میگذارد

2. روانشناسی تربیت سگ، گربه و سایر حیوانات، تمام آنچه که برای تربیت حیوانات به آن نیاز دارید


حیوانات و تربیت آنها نیز بر اساس نکاتی از روانشناسی اداره میشود و به همین علت، در این مقاله نکاتی گفته خواهد شد که تمام آن چیزی است که برای تربیت حیوانات به آن نیاز دارید.

بیشتر بخوانید روانشناسی تربیت سگ، گربه و سایر حیوانات، تمام آنچه که برای تربیت حیوانات به آن نیاز دارید

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی