1. تکنیکهایی بینظیر برای تندخوانی، سرعت خواندن خود را چند برابر کنید


تند خوانی یکی از مهارتهای مهمی است که با تسلط به آن، زمان بسیاری از عمر خود را ذخیره خواهید کرد. به هرحال چه عاشق کتاب خواندن و مطالعه باشید و چه از آن تنفر داشته باشید، اینکه بتوانید یک کتاب را در یک ساعت یا کمتر به پایان ببرید، مهارت فوق العاده ایست که بسیار کاربردی خواهد بود، زیرا میتوانید وقت اضافی که از اینکار حاصل میشود را در جای دیگری مورد استفاده قرار دهید. در این مقاله و در مقاله های بعدی،با معرفی تکنیکهایی شما را به سرعتی بسیار بیشتر از سرعت فعلی، در مطالعه کردن خواهم رساند.(مقاله اختصاصی متد URS قدرت نامحدود برای مطالعه و حفظ کردن مطالب با استفاده از قوای ضمیر ناخودآگاه)

بیشتر بخوانید تکنیکهایی بینظیر برای تندخوانی، سرعت خواندن خود را چند برابر کنید

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی