1. آیا عطسه کردن به تعداد فرد یا زوج حین انجام یک کار، واقعا به معنای صبر یا تایید آن است ؟!


پیش از هرچیز، همه کسانی را که در نظر سنجی قبل از نوشته شدن این مقاله، گزینه “نمیدانم” را انتخاب کردند، تحسین میکنم. کسانی که به سادگی نمیدانم میگویند، در نهایت بیش از هر کس دیگری خواهند دانست و دیر یا زود با حقیقت ناب روبرو خواهند شد. قدرت نامحدود، از دیگر عزیزانی که گزینه های دیگر را انتخاب کردند نیز نهایت تشکر را دارد.

قدرت نامحدود یا مقاله ای را نمینویسد، یا اگر بنویسد،  دل و روده ی آن موضوع را برای شما میشکافد و شما را با ریشه آن آشنا میکند و به دور از تعصب، حقیقت را دست نخورده به شما عرضه میکند. آیا شنیده اید که برخیها باور دارند عطسه زدن به تعداد زوج یا فرد، معنای خاصی دارد ؟

بیشتر بخوانید آیا عطسه کردن به تعداد فرد یا زوج حین انجام یک کار، واقعا به معنای صبر یا تایید آن است ؟!

3. چرا باورهایتان برای شما رخ خواهند داد ؟ آیا پیش بینی های فالگیر واقعا اتفاق خواهند افتاد ؟


آیا تاکنون به قدرت باور کردن توجه کرده اید ؟

آیا تابحال دقت کرده اید چطور هر آنچه که باورش دارید برای شما رخ میدهد ؟

یکی از قابلیت های مخفی ذهن شما این است که هر آنچه که به آن عمیقا باور داشته باشید را به حقیقت تبدیل خواهد کرد. اما باورها چگونه واقعیت و حقیقت زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهند ؟

بیشتر بخوانید چرا باورهایتان برای شما رخ خواهند داد ؟ آیا پیش بینی های فالگیر واقعا اتفاق خواهند افتاد ؟

4. افزایش آمار های طلاق بعلت حرفهای فالگیر و پیشگو ! آیا به حرفهای فالگیر و پیشگوها باور دارید ؟


آیا به فالگیرها باور دارید و تصمیم های مهم زندگی شما وابسته به حرفهای آنهاست ؟
آیا فکر میکنید باور به آنها بی ضرر است ؟
خوب ، باید گفت اگر این باور در شما وجود دارد ، تاکنون ضرری بسیار بیشتر از آنچه فکر میکنید را در زندگی خود متحمل شده اید(حتی اگر به آنها آگاه نباشید) و خواهید شد.

سالهاست که از دیدگاه علمی ، ادعاهای کاذب فالگیر ها و پیشگوها توسط افراد بسیار معتبر جهانی رد شده است و ما در قدرت نامحدود نیز عمیقا به این باور داریم که همه حرفهای آنها ادعای کاذب بوده و متاسفانه برای کسب در آمد از افراد ساده لوح مورد استفاده قرار میگیرد و متاسفانه حتی افراد تحصیلکرده نیز در دام این شیادها می افتند.
چیزی که در این مقاله میخواهیم مورد بحث قرار دهیم این است که نشان دهیم باور کردن حرفهای پیشگو و فالگیر،چقدر میتواند در زندگی شما مخرب باشد.بد نیست قبل از شروع مقاله ، ساختار ذهن انسان را مورد بررسی قرار دهیم.در ادامه مطلب توضیحات دقیقی را ارائه خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید افزایش آمار های طلاق بعلت حرفهای فالگیر و پیشگو ! آیا به حرفهای فالگیر و پیشگوها باور دارید ؟

5. چرا مردم به خرافات باور دارند ؟ آیا دیدن گربه سیاه بدشانسی می آورد ؟ آیا عدد 13 نحس است ؟


آیا به خرافات باور دارید ؟

عده بسیار زیادی از مردم به خرافاتی مانند بدشانسی پس از شکستن یک آینه،بدشانسی پس از مواجهه با یک گربه سیاه یا بدشانسی عدد 13 ، باور دارند.برخی مردم باور دارند عبور کردن از زیر نردبان،بدشانسی می آورد.حتی در سطح دنیا،عده دیگری میگویند کشیدن پای یک خرگوش خوش شانسی می آورد.

سوال این است که چرا مردم به چنین باورهایی پناه می آورند که هیچ دلیل منطقی برای آنها وجود ندارد ؟

پاسخ کوتاه اینجاست : این مردم نمیخواهند باور کنند که کنترل کاملی روی زندگی خود دارند،زیرا باعث ترس آنها خواهد شد.زیرا تصور داشتن کنترل کامل ، برای مردم ، بصورت ناخودآگاه ترسناک است ! ادامه مطلب را دنبال کنید.

بیشتر بخوانید چرا مردم به خرافات باور دارند ؟ آیا دیدن گربه سیاه بدشانسی می آورد ؟ آیا عدد 13 نحس است ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی