1. چرا برخی جکها، خنده دار تر از دیگر جک ها هستند ؟ چطور باعث خنده دیگران شوید ؟


چرا یک جک خنده دار نیست اما دیگری خنده دار است ؟

در بسیاری از رویدادهای سیاسی و سایر موارد، مردم به چند دسته تقسیم میشوند و جک هایی ساخته و منتشر میکنند. طنز یکی از ابزارهای بسیار قدرتمندی است که در جوامع مختلف وجود دارد و از آن استفاده میشود.

اما چرا یک جک، بعضا خنده دارتر از دیگری بنظر میرسد ؟ بعضی اوقات دلایل آن مشخص است اما مواقعی نیز وجود دارد که بدون دانستن دلیل اصلی، حس میکنید یک جک، خنده دار تر از دیگریست. اما چرا این مساله رخ میدهد ؟

دانستن پاسخ این سوال میتواند به شما کمک کند تا بتوانید باعث خنده افراد بیشتری شوید.

بیشتر بخوانید چرا برخی جکها، خنده دار تر از دیگر جک ها هستند ؟ چطور باعث خنده دیگران شوید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی