1. چگونه خود را تا ابد در برابر دزدها و زورگیرها بیمه کنید ؟


روانشناسی میتواند به شما کمک کند که دربرابر شرایط مختلف زندگی خود  بهتر مواجه شوید. با آگاهی از روانشناسی و اطلاع از علل دزدی، سرقت و زورگیری،شما خواهید توانست احتمال اینکه این رخداد ها بر سر شما بیاید را به شدت کم کنید. متاسفانه همه ما اخبار بسیار بدی را از زورگیری و سرقت ها میشنویم و به همین علت، بر آن شدیم که در قدرت نامحدود، به بررسی روانشناسی سرقت و زورگیری پرداخته و شما را در برابر این رخداد ها تا بیش از 90 درصد بیمه کنیم ! این مقاله به درخواست یکی از اعضا نوشته شده است که از ایشان تشکر میکنیم.

باید بدانید : کسی که از شما دزدی میکند نیز انسان است و هر انسانی، دارای احساسات، نیازها و نقاط ضعف مختص خود است. اگر شما بتوانید فرد مربوطه را در سطح ذهنی مورد ارزیابی قرار داده و از نقاط ضعف او علیه خودش استفاده کنید، میتوانید او را از خود دور نگاه دارید. در این مقاله فوق العاده راه حل همیشگی برای رهایی از دزدها و زورگیرها در زندگیتان را مطرح خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بیشتر بخوانید چگونه خود را تا ابد در برابر دزدها و زورگیرها بیمه کنید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی