حفاظت شده: مرجع کامل کنترل، هدایت و منحرف کردن پهنای توجه دیگران، چطور با Attention Control یا کنترل توجه، “هست” را “نیست” کنید

تعداد صفحه A4
20
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردتوجه همه چیز است. تا زمانیکه چیزی در پهنای محدود توجه شما قرار نگرفته باشد، حتی اگر خورشید به آن بزرگی باشد، گویی برای شما وجود ندارد.
همین اکنون که در حال خواندن این متن هستید، چیزهای بسیار زیادی در اطراف و حتی در وجود شما هستند که گویی برای شما وجود ندارند. مثلا تنفس میکنید اما تا قبل از اینکه به آن اشاره کنم، گویی اصلا تنفسی وجود نداشت و آنرا تجربه نمیکردید.
در این مقاله یاد خواهید گرفت که چطور میتوانید توجه دیگران را کنترل کنید و چیزهایی را از تجربه و درک آنها خارج کنید، به شکلی که عملا آنرا نبینند !
احتمالا شعبده بازها را دیده باشید که در مقابل چشم شما، چیزی را غیب میکنند، یا اینکه یک سخنران حرفه ای، به راحتی توجه تمام جمع را کنترل کرده و سوالی که از او پرسیده بودند را تماما از یادشان میبرد ! همچنین شاید سارقین را دیده باشید که به سادگی توجه دیگران را کنترل کرده و سپس سرقت خود را انجام میدهند ! همه اینها مثالهایی از کنترل توجه هستند. در حقیقت اگر بتوانید توجه دیگران را کنترل کنید، شما قدرت بینهایتی در ارتباط با آنها خواهید داشت. این مقاله در تمام زندگی شما کاربرد دارد اما تنها نکته منفی درمورد این مقاله این است که مانند یک چاقوی تیز میماند که ممکن است از آن استفاده نادرستی شود. از آنجاییکه به شما قدرت نامحدودی ها اعتماد کامل داریم، این مقاله نوشته شده و این علم ارزشمند که استفاده های بسیار ارزشمندی برای آن وجود دارد، در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد. (مطالعه متن کامل این مقاله نیازمند تهیه اعتبار است....)