در مسیر زندگی و در حل مشکلات آن آشوب زده هستید ؟ چرا هرگز آرامش ندارید ؟ چطور آرامش همیشگی را در وجود خود ایجاد کنید ؟


چکیده

تاکنون فکر کرده اید که چرا هرچقدر هم که تلاش میکنید و هر راه حلی را که دنبال میکنید، کماکان آشفته هستید ؟ در این مقاله صوتی اصلی ترین عاملی که باعث آشفتگی ذهنی مداومتان در زندگیست را یاد خواهید گرفت.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی