افکار چه هستند و از کجا می آیند !؟ منشاء افکاری که در طی روز به ذهنتان حمله میکنند کجاست ؟


چکیده
پرسش یکی از همراهان خوب قدرت نامحدود : "مدتی است تمارین مدیتیشن را به شکل فایل صوتی خوبی که در سایت و درباره این موضوع دارید انجام میدهم. اثرات بسیار جالبی برای من داشته است و حس میکنم میزان افکاری که در طی روز و در ذهنم عبور میکند، بسیار کمتر شده است و در حقیقت در اکثر روز ناظر افکارم شده ام. حال سوالی که برایم مطرح شده این است که این افکار ذاتا از کجا می آیند !؟ افکاری نامرتبط و عجیب غریب که گویی بر اساس وضعیت احساسی هر لحظه ام، وارد زندگی من میشوند و میخواهند بیشتر و بیشتر کنترل وجودم را به دست گیرند ؟ با تشکر فراوان"


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی