درک قدرت و حقایق پشت امواج و ارتعاشات فکری، آیا میتوان جایی نشست و بدون تکان خوردن و فقط با فکر کردن، ثروتمند شد ؟ نیروی مخفی پشت بدشانسی های مکرر شما در زندگی چیست ؟


چکیده
اگر بشنوید که میتوانید فقط با جایی نشستن، و فکر کردن متمرکز و قصد پیوسته، میتوانید ثروت، رابطه عشقی ایده آل یا هر آنچه که مد نظر دارید را وارد زندگی خود کنید، واکنش درونی شما چیست !؟ این پادکست حقایق مهمی را درباره امواج فکری مورد بحث قرار میدهد و نیروی مخفی را که باعث تمام رویدادهای بد که نامش را "بدشانسی های مکرر" گذاشته اید است، برای شما فاش میکند. وقت آن است که عامل بدشانسی های ظاهرا اتفاقی خود را بشناسید.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی