رابطه عمل و تلاش با جذب متافیزیکی توسط قدرت امواج فکری چیست ؟ آیا برای جذب متافیزیکی به تلاش هم نیاز است ؟


چکیده
در بسیاری از مراجع میخوانید که برای جذب متافیزیکی، باید تلاشهای فیزیکی را نیز انجام دهید. اما حقیقت پشت جذب متافیزیکی چیست ؟ رابطه عمل و تلاش با جذب توسط قدرت امواج فکری چیست ؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی