برای آرامش و شادی، به چیزهایی نیاز دارم که هنوز آنها را ندارم، چطور ممکن است با این شرایط، بتوانم آرام باشم ؟


چکیده
قطعا تعداد زیادی از افراد، باور دارند که برای آرامش و شادی، پیش نیازهایی وجود دارد. اما آیا مسیر شادی و آرامش دائم در زندگی، واقعا با این طرز فکر حاصل میشود ؟ آیا ممکن است بالاخره در زندگی خود به وضعیتی برسید که همه چیز دقیقا همانطور باشد که شما را خوشحال و آرام میکند ؟!


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی