همه چیز در مورد جبر و اختیار، آیا در زندگی شما جبر مطلق وجود دارد یا در اختیار کامل قرار دارید ؟


چکیده


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی