مراقب دشمن درونی که معتاد به واقعیت ساختن است باش، ذهن شما عاشق ایجاد کردن واقعیتهایی محدود برای شماست


چکیده
باید آگاه شوید که ذهن و Ego (هویت دروغین) شما محدود کننده ایست که دائما و با هر جمله، در تلاش است واقعیتی را برای شما شکل میدهد. و این واقعیت ها دقیقا چیزی هستند که در تمام ابعاد زندگی به شما ضربه میزنند و محدودتان میکنند.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی