حفاظت شده: آموزش گام به گام تولید امواج فکری و ایجاد انرژی موثر بر جهان فیزیکی با قدرت ذهن در زندگی روزمره(حرکت دادن اجسام با قدرت ذهن، اثر گذاری روی دیگران یا حیوانات، اثر گذاری روی شرایط جوی، جذب عشق ایده آل، تله پاتی، توضیح درمورد جادوی سیاه و طلسم یا چشم زدن دیگران و نحوه دفاع در برابر آن، و…)

56 دقیقه تومان 399,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۳۹۹,۰۰۰ اعتبار نیاز دارداین فایل صوتی، یک راهنمای گام به گام و کاملا عملی است که به شما دقیقا آموزش میدهد چطور امواج فکری و قدرت های عمیق تر ذهن و وجود خود را در زندگی روزمره خود مورد استفاده قرار دهید.
حرکت دادن اجسام با قدرت ذهن
اصول مشترک در تمام تمدن ها و ساختارها و مکاتب کهن که در مورد اثر گذاری روی جهان فیزیکی با قدرت ذهن حرف زده اند
نحوه اثر گذاری مخرب جادوگران(مثلا جادوی سیاه) یا نحوه عملکرد چشم زدن(چیزی که در فرهنگ ما نیز وجود دارد) و شیوه دفاع در برابر آن
نحوه اثر گذاری روی آب و هوا
اثر گذاری روی رویدادهای زندگی و جذب وقایع دلخواه
جذب فرد جدید یا بازگرداندن فردی که با او در رابطه عشقی بوده اید
ایجاد فرصت های جدید شغلی با قدرت ذهن
موضوع ساده و روزمره ای مانند جذب جاپارک برای خودروتان در جایی شلوغ
تله پاتی
شفادهی خود یا دیگران
بیدار کردن یک فرد از خواب بدون دست زدن به او و فقط با قدرت ذهن
اینکه در جایی عمومی باعث شوید فرد مقابل برگردد و پشتش را نگاه کند بدون اینکه به او دست زده باشید
تغییر سرعت گذر زمان و یا هر تمرین ساده و روزمره دیگری که میتواند میدان بازی شما برای استفاده از آنچه در این فایل یاد میگیرید باشد، اینها همه و همه مثالهایی از کارهایی عملی است که در این فایل توضیح داده شده اند تا با تمرین آنها بصورت روزمره، از قدرت ذهن خود در شگفت بمانید.

بازگشت به بخش مقالات صوتی