قدرت استفاده از ساختارها، تسهیلات و داشته های قبلی موجود، برای رشد بسیار سریع در زمینه های مختلف در زندگیتان


چکیده
قدرتی در داشته های قبلی شما، و در ساختارها و امکانات قبلی فراهم شده توسط دیگران برای شما، وجود دارد که شاه کلید رشد بسیار سریع در زندگی شماست. و نکته این است که برای ایجاد بسیار سریع بزرگترین تغییرات در زندگیتان(تغییر در رابطه عشقی، تجارت، ایجاد تغییر در اطرافیان و رفتارهایشان و...) بزرگترین و اصلی ترین سرمایه شما همین داشته ها هستند...


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%