باورها چه هستند، چطور شناسایی شده و چطور میتوان آنها را تغییر داد ؟


چکیده
باورها هستند که هر لحظه زندگی شما و رویدادهایش را رقم میزنند و اگر به سرانجام هر لحظه از زندگیتان اهمیت میدهید، قطعا باید به باورهایی که در ذهن ناخودآگاه ذهن خود دارید نیز توجه ویژه کنید. این فایل نکاتی را درباره باورها و نحوه شناسایی شان مطرح کرده و به شما میگوید که چطور میتوانید باورهای خود را تغییر دهید.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%