حفاظت شده: خطر بزرگ داشتن باورهای مثبت ! آنچه درباره باورهای مثبت به شما نگفته اند ولی شما را در سطح و جایی که اکنون هستید گیر انداخته است

M2-min
30 دقیقه تومان 299,000

چکیده
تقریبا همه جا درباره اهمیت باورها در مسیر رشد صحبت میشود و احتمالا خیلی جاها شنیده اید که باورهای محدود کننده مانع اصلی موفقیت شما هستند. اما چیزی که به شما گفته نشده است، آسیبهای بزرگی است که در باورهای مثبت نیز وجود دارد ! و تا زمانیکه به این آسیب ها نیز آگاه نشوید، رشد کامل و تمام جانبه را تجربه نخواهید کرد.

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۲۹۹,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%