اگر به دنبال خودشناسی و شناخت حقیقت وجودم و جهان بروم یا نروم چه فرقی دارد ؟! حقیقت این جهان چیست ؟ هویت دروغین یا Ego چیست و بزرگترین حقیقتی که یک انسان در تمام طول عمرش میتواند تجربه کند چیست ؟ من که هستم اینجا کجاست !؟ قفل بسته رسیدن به آرامش مطلق در زندگی من چگونه باز میشود ؟


چکیده
این مقاله بر اساس سوال خوبی که یکی از قدرت نامحدودیها ارسال کرده اند ضبط شده است. این مقاله به این موضوع میپردازد که اگر به دنبال خودشناسی و شناخت حقیقت این جهان بروید یا نروید، اصلا فرقی دارد ؟ چرا مانند 99 درصد بقیه انسانهایی که روی کره این زمین می آیند و روزی نیز میمیرند نباشید و دنبال کردن حقیقت را نیز رها نکنید ؟ هویت دروغین چیست ؟ حقیقت این جهان چیست ؟ شما که هستید ؟ این مقاله، این موضوعات را مورد بحث قرار میدهد.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%